November v tónoch zelenej stužky

Pozvánky

     Všetko sa to začína pozvánkami.
Tradičné pozývanie všetkých pedagógov osobne  zvolenými žiakmi triedy bolo tento rok doplnené netradičnými spôsobmi, kedy sa na pozývaní zúčastnila celá trieda v štýle filmového večera s červeným kobercom alebo v čiernych oblekoch s mafiánskym kufríkom.

Slávnostný večer

Príhovory
Stužkovanie maturantov
Program

Príhovor na stužkovú

Vážení rodičia, drahá pani riaditeľka, naše skvelé pani zástupkyne a obľúbení profesori, milí spolužiaci a kamaráti!
(normálnym, hovorovým hlasom) Sľúbila som si, že nebudem plakať a pani učiteľka Mgr. Zuzana  Bujnová mi za tento príhovor zase sľúbila jednotku. Dúfam, že aspoň jedna z nás to dodrží. (smiech)
Príhovory na stužkových slávnostiach sú už tradične príliš dlhé, sentimentálne, nasilu vtipné a plné klišé. Ja si však myslím, že hovoriť za celú triedu pred toľkým publikom je pocta. A ja ju nechcem zahodiť nejakým Senecovým výrokom, ktorý som si vytiahla z wikipédie a vlastne mu ani nerozumiem.
Chcem hovoriť od srdca.
Pretože stredná škola je vec srdca. Strávili sme v nej takmer štvrtinu života, tretinu každého dňa a keď to bolo už naozaj nevyhnutné, venovali sme sa jej aj po večeroch. Ak niekto tvrdí, že preňho škola či kolektív nič neznamená, klame.
So štvrtou cé som sa po prvý raz stretla prv, než vôbec nejaká štvrtá cé existovala. V auguste pred nástupom do školy. Z dôveryhodných utajených zdrojov sme si pozisťovali, kto bude v akej triede a dali sme si stretnutie na námestí.
Nadšená z nových priateľstiev som aj druhého septembra vošla do cé triedy, aby som zistila, že moje zdroje neboli až také dôveryhodné. V zozname žiakov chýbalo moje meno a v prvej dé zase jedno meno prevyšovalo. Predstavte si, ako pätnásťročné dievča zistí, že je prvý deň školy v nesprávnej triede. Samozrejme som zostala sedieť a modlila sa, aby to za mňa niekto vyriešil. (smiech) Našťastie, na všetkých vždy spoľahlivo fungujú moje veľké (prestávka), smutné oči. (smutné oči) (smiech)
Preto som dnes tu a som súčasťou tohto (ukážeš rukou) úžasného kolektívu.
Nebyť toho stretnutia na námestí, život by bol dnes úplne iný. Na stužke by som mala iné písmeno. A dostala by som ju až budúci týždeň. No a to je, vlastne, všetko. (smiech)
Nie, nie…
Nebyť toho stretnutia na námestí, nemala by som za triednu Hanku Urminskú, ktorá na nás vždy spoľahlivo nakričala, keď sme to potrebovali počuť. (smiech) Ale ktorá nás rozveselila, keď sa nám z učenia biológie prehrieval encephalon a pred matikou šli všetci plakať do pravého uhla. Ťažké písomky sa vďaka nej odrazu dali zvládnuť.
Nezúčastnila by som sa našich triednych žochárskych zasadnutí. Nebola by som na osudnom lyžiarskom, odkiaľ si Marek doniesol šesť štychov už v prvý deň. Nezažila by som všetky narodeninové oslavy, ktoré nám Nikola zorganizovala. Nikdy by som nevedela, ako zle sa dá vykecať z odpovede, keby som nebola v triede s Jakubom. Nenahnevala by som sa pri toľkých hádkach o tých najzbytočnejších veciach. Nespievala by som si vo vlaku po ceste na školský výlet. Neuniesla by som celú triedu prvákov, aby sme ju potom práve na tomto mieste prijali medzi nás, gymnazistov. Nevystrašili by sme triednu na smrť len preto, aby sme jej gratulovali k narodeninám. Nespoznala by som Filipa, ktorý tu dnes už medzi nami nie je (prestávka), lebo odišiel študovať do Nemecka.
Nebyť toho stretnutia na námestí, nebola by som súčasťou tohto nie vždy úžasného, ale môjho najlepšieho kolektívu.
Spoločne sme sa snažili nájsť si cestu aj k našim učiteľom. Poctivo sme ju hľadali štyri roky, ale v niektorých prípadoch bola jednoducho príliš skrytá (smiech). Prosím, verte nám – my sme k vám naozaj neboli zlí úmyselne. Vy ste však odučili stovky žiakov a my vás máme len zopár. Preto berieme každé skúšanie, každú päťku aj každú voľnú hodinu stokrát vážnejšie než vy. Sme radi, že ste to s nami po celý čas vydržali a tú cestu sme nakoniec našli.
Dnes už vďaka vám vieme, ako dať poriadny nástup na telesnej, poznáme všetky čeľade lipnicovitých a ich zástupcov, vieme perfektum aj préteritum nepravidelných slovies, ovládame všetky neznáme slová ako algebra, exponent či logaritmus a stopercentne si pamätáme, kto kedy deklaroval čo a prečo sa to nikdy neprijalo do ústavy.
Oukej, tieto veci nám možno už o chvíľu z hlavy vytlačí maturita, ale pekné spomienky zostanú. Za tie vám patrí naša nekonečná vďaka, pozdrav a milý úsmev pri každom náhodnom stretnutí.
Náhodnom stretnutí… (povzdych) O chvíľu nám už zostanú len také. Príde posledná slovenčina, posledná triednická, posledná deskriptívna geometria. Posledný neskorý príchod a ospravedlnenka od zubára. Čaká nás iný život.
Na strednej škole sme pubertiaci. Najviac nás zaujíma hudba, móda, piatková zábava a vzťahy. Všetko pod dohľadom rodičov a učiteľov, ktorí sa snažia ešte čo-to z nás vychovať. Potom príde zlom. Obleky, kravaty a profesor dojatý. Z pubertiakov sa stanú dospeláci. Na výšku prídeme ako do iného sveta – prvý raz bez rodičov, slobodní. Na chvíľu bude viac hudby, viac vzťahov a menej módy. Z piatkovej zábavy sa stane nedeľná, pondelková, utorková, stredajšia či štvrtková. A je to tak správne, pretože po tomto ošiali príde ešte jedna zmena. Malá, takmer nebadateľná zmena. Z dospelákov sa stanú dospelí ľudia. K zábave pribudne zodpovednosť. Na internáte si predsa musíme sami variť, upratovať, strážiť si povinnosti a rozdeľovať týždenný rozpočet.
Preto až teraz celkom chápem, prečo sa maturita volá skúška dospelosti. Nie je to kvôli veku ani dosiahnutému vzdelaniu. Je to vstupenka do dospelého života. Tvorí hranicu medzi tou sladkou bezstarostnosťou, ktorú nám rodičia tajne závidia, keď nás za ňu karhajú, a ostrou samostatnosťou, ktorá zase všetky rodičovské rady naplno zúročí.
Vidíte, nemôžem povedať ani jednu vetu o živote, aby som nespomenula ich. Mamu a otca.
Oni stoja na pozadí všetkého. Pomohli nám spraviť prvé kroky a dávali pozor, aby tie ďalšie viedli správnym smerom. Tíšili naše bolesti a tešili sa z našich úspechov. Pomáhali nám dobrovoľne a bezvýhradne, niekedy aj proti svojej vôli. (plač) Pomáhali nám aj vtedy, keď nesúhlasili s tým, čo robíme. Kto iný na svete by sa mohol správať tak nelogicky obetavo, keď nie rodičia? (smiech spojený s plačom)
Zažili ste si s nami aj veľa ťažkých chvíľ. Za posledných pár rokov sme sa pohádali snáď tisíckrát. Kvôli škole, diskotéke, peniazom, vodičáku, výletu… Kvôli malichernostiam. Trávime spolu stále menej času a občas si nerozumieme. Vyzeráme ako týždeň pred rozchodom. Ale náš vzťah je najpevnejšie puto na svete. A žiadna z týchto nepríjemností nemení nič na tom, že vás máme radi. (plač) Aj keď je nám trápne hovoriť vám to do očí, dnes tu stojím v mene týchto 28 ľudí a poviem vám to. Ľúbime vás.
A ľúbim aj celú štvrtú cé, hoci ma počas príprav stužkovej pripravila o všetky nervy, čo som mala. (smiech) Ale keď sme sa už kvôli nej toľko nadreli, natancovali, nacvičili aj pohádali, poďme si užiť každú jednu sekundu. Takže učiteľský zbor, rodičia, aj vy na balkóne (a vy pod balkónom) – poďte si to užiť s nami!

Monika Rešetková, IV.C

Stužkové – program

IV.A
12.11.2016

Program

 

Pohostenie

IV.C
19.11.2016

 

Program

   

Pohostenie

IV.B a IV.D
25.11.2016

Program

   

Pohostenie

   

Kým kohút nezaspieva

Literatúra na doskách
TeatroMoliere
26.10.2016

Ivan Bukovčan: Kým kohút nezaspieva
Pre 3. a 4. ročníky nášho gymnázia
Spoločenský dom v Topoľčanoch

Novembrová noc 1944, vojna.
Krátko po povstaní.
Jedna pivnica.
Desať náhodných nevinných ľudí.
jeden musí zomrieť.

Ako sa rozhodnú?
A ako sa rozhodnete vy?

Pošlete na smrť iného alebo máte svedomie?

     To je otázka, ktorú si kladie desať ľudí uväznených počas jednej novembrovej noci roku 1944 v malom slovenskom mestečku. Dostávame sa do mysle každého z nich, sledujeme pohnútky a miestami až pudové činy, kedy ľudské správanie prestáva existovať.
Hraničná situácia prichádza nadránom – buď zomrie jeden, alebo všetci desiati. A to je dilema, s ktorou nechce mať nikto nič spoločné. Pretože všetci chcú žiť.

PROJEKT LITERATÚRA NA DOSKÁCH

Jedinečný divadelný projekt Literatúra na doskách je určený pre žiakov (vybraných) stredných škôl. Odborným garantom projektu je zaslúžilá umelkyňa prof. Mgr. art Božidara Turzonovová. Ide o doplnkové vzdelávanie divadelnou formou v oblasti povinnej literatúry – slovenskej i svetovej.
Projekt „Literatúra na doskách“ vznikol ako veľmi komplexná odpoveď na neustále sa prehlbujúci nezáujem mládeže o čítanie. Podľa mnohých výskumov má práve čítanie a divadelné umenie veľmi priaznivý vplyv na psychiku a emočné cítenie mládeže v dospievajúcom veku. Dnes úlohu kníh nahradili sociálne siete, ktorých negatívny dopad je zjavný nielen u mládeže, ale aj dospelých.
Psychológovia a ďalší odborníci potvrdili nárast psychických ochorení za posledné desaťročie až o 200% u ľudí vo veku 14 – 25 rokov. Preto je veľmi dôležité hľadať cesty, ktoré dokážu zvrátiť tento stav. Jednou z nich je rozhodne priviesť mladých opäť k písanému slovu. Predbežný prieskum vykonaný na vybraných stredných školách potvrdil vysoký záujem pedagógov o tento projekt.

O Divadle

TeatroMoliére je zájazdové divadlo, ktorého cieľom je sprostredkovanie diel veľkých autorov širokej verejnosti. Profesionalitu a odborný dohľad nad prípravou i výberom inscenácií zabezpečuje slovenská herečka a zaslúžilá umelkyňa prof. Mgr. Art Božidara Turzonovová.
Úlohou divadelného zoskupenia TeatroMoliére je najmä šírenie kultúrneho povedomia, ktoré v súčasných médiách dosť absentuje. Ďalšou nosnou myšlienkou je poskytnutie angažmánu mladým umelcom najmä z konzervatórií, ktorí tak dostanú možnosť využiť svoj talent i poznatky v praxi. Účasť mladých ľudí v projekte je kľúčová, nakoľko divadlo chce prilákať najmä mladšiu generáciu opäť k tradičnej hodnote písaného slova.
Divadlo má  zabezpečené profesionálne technické vybavenie, ktoré okrem osvetlenia a ozvučenia zahŕňa aj pódium s rozmermi:
Dĺžka: 6 m, Šírka: 4 m, Výška: 3 m – veľkosť je možné prispôsobiť priestoru.
Vďaka variabilnému pódiu vedia priniesť divadelnú atmosféru prakticky kamkoľvek.

Text uverejnený na www.teatromoliere.sk

    Sme  radi, že aj my sme sa stali súčasťou tohto divadla vďaka predstaveniu Kým kohút nezaspieva.

Týždeň ľudských práv

Týždeň ľudských práv
30.11. 2016 – 13. 12. 2016

Učíme sa ľudskosti príkladom – divadelné pásmo
30.
11. 2016

     Mesto Topoľčany s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravilo pre žiakov ZŠ projekt „Učíme sa ľudskosti príkladom“ s témou ľudských práv. Súčasťou projektu bolo aj divadelné pásmo, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci I. – V.OG. Predstavenie sa konalo v koncertnej sieni MsÚ v Topoľčanoch. Účinkovali v ňom aj naši žiaci: Patrik Janjic, I.OG, Andrea Haríňová, III.OG, Michal Mičina, III.OG a Nicola Krajčíková, I.B.

  

     Ľudské práva očami detí – výstava výtvarných prác žiakov od 5. 12. 2016, vyhodnotenie 9.12.2016

    Žiaci I. a II.OG výtvarne prezentovali svoju predstavu o ľudských právach. Ich výtvarné práce vystavili v priestoroch koncertnej siene MsÚ v TO. Alžbeta Marková, II.OG získala 2. miesto a Liliana Lukáčová, II.OG prezentovala svoju prácu.

  
Prezentácia L.Lukáčovej                                           Víťazná práca A.Markovej

Školské kolo OĽP
8.
12. 2016

     Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do olympiády ľudských práv. Školské kolo naša škola organizovala 8. 12. 2016. Zúčastnilo sa 21 žiakov. 1. miesto obsadila Petra Grznárová, IV.C, ktorá postúpila do krajského kola.

 

Výstava Pripomíname si Deň ľudských práv
12.
12. 2016

     Pre žiakov našej školy PK občianskej náuky a dejepisu v spolupráci so Žiackou školskou radou pri Gymnáziu v Topoľčanoch pripravila výstavu, ktorá bola  sprístupnená na prízemí budovy gymnázia. Tú doplnila relácia v školskom rozhlase.

  

 

Spoločná krajina – beseda o ľudských právach v EÚ
12.
12. 2016

     Besedy sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka. Viedla ju prof. Soňa Szomolányi z FF UK.
Žiaci diskutovali o dôležitosti ľudských práv, o príčinách ich nedodržiavania na Slovensku v minulosti aj v súčasnosti

Prejavy diskriminácie, antisemitizmu, extrémizmu
13.
12. 2016

     Ing. Igor Rintel, predseda Židovskej náboženskej obce na Slovensku priblížil žiakom židovskú kultúru a tradície, poukázal na pretrvávanie predsudkov voči Židom v súčasnosti. Besedy sa zúčastnili žiaci 4. ročníka.

Maratón písania listov
12.
12. 2016

     Záver týždňa ľudských práv bol venovaný akcii Amnesty Internacional, v ktorej mohli žiaci pomôcť nespravodlivo súdeným tým, že napísali  list v anglickom jazyku príslušným úradom v rôznych krajinách. Žiaci napísali 200 listov.

Mgr. Helena Kopecká

Rozhovor s pani riaditeľkou Mgr. Vierou Dzurejovou

Rozhovor

     V súvislosti s 80. výročím založenia gymnázia sme sa porozprávali s Mgr. Vierou Dzurejovou, riaditeľkou školy.

 1. Môžete prezradiť našim čitateľom, čím ste chceli byť? Súvisela Vaša predstava s oblasťou školstva?

Ak sa vrátim  v myšlienkach  späť  do rokov môjho gymnaziálneho štúdia , rozmýšľali sme so spolužiakmi o všeličom.  Vtedy bola iná situácia – každý si mohol dať len jednu prihlášku  na vysokú školu. Tá moja mala nakoniec adresáta  SJL – FRJ na filozofickej fakulte. Kvôli slovenčine.

 1. Ktoré predmety v škole Vás zaujímali najviac? Boli ste vzornou žiačkou?

Najviac slovenský jazyk a celkom aj geografia ( vtedy zemepis), z ktorej si dodnes veľa pamätám. Určite áno. So mnou neboli žiadne problémy. Spomínam si na mojich učiteľov na ZŠ a gymnáziu ako na ľudí, ku ktorým sme  cítili  rešpekt a úctu.

 1. Tohtoročný október sa spája s oslavami 80. výročia založenia nášho gymnázia. Spomínate si ešte na Vaše prvé stretnutie s našou školou?

Určite áno.  Bolo to v roku 1981 po skončení vysokej školy – najskôr  v júni  rozhodovanie a potom  25. augusta 1981 nástup do zamestnania. Ten pocit máte podobný ako možno naši prváci  – prichádzate medzi  ľudí, ktorí sa roky poznajú.  Ale musíte aj vy niečo urobiť a hľadať cestu k nim.

 1. Pamätáte si, aké boli Vaše pocity, keď ste sa dostali do pozície riaditeľky gymnázia? Mali ste obavy, prípadne strach?

To bolo v auguste  v roku 1997. Ja som predtým 6 rokov robila zástupkyňu riaditeľa školy. Preto som  dosť súvislostí poznala. Ale aj napriek tomu je to asi vždy studená sprcha. Bolo to však moje rozhodnutie.

 1. Priblížte nám, v čom sa zmenilo naše gymnázium počas Vášho riaditeľského pôsobenia?

20 rokov je určite dosť dlhá doba. Realizovali sme  neviem koľko koncepcií. Škoda , že každá trvá 2-3 roky  a už sa mení. Našu školu stavali v rokoch 2. svetovej vojny. Uvedomovala som si, že bude potrebné riešiť aj túto stránku. Takže začínali sme rekonštrukciou kotolne, sociálnych  zariadení  pre žiakov, pre zamestnancov, telocvičňami a riešením aktuálnych problémov. Boli to čiastkové úpravy a opravy, ktoré neriešili komplexne potrebu renovácie budovy. Preto sme využili  príležitosť a možnosť uchádzať sa aj o európske zdroje. Od roku 2008  sa stále deje niečo, dúfam, že prospešné –  kompletná rekonštrukcia budovy, riešenie dažďovej vody, kanalizácie, bleskozvodov, akustických problémov v triedach  a ďalšie.  Až vidíte takmer ukončený školský športový areál. To ostatné  posúdia iní.

 1. Určite je jedným z Vašich cieľov neustále napredovanie našej školy. Čo by ste ešte chceli vylepšiť?

Chcela by som sa dožiť času, že niečo dobré bude trvácnejšie.  A možnosti ale aj potreby vylepšení  je stále dosť –  naliehavá  je rekonštrukcia  elektrických rozvodov. A uvidíme čo nám nachystá naše ministerstvo  v novej koncepcii nášho školstva.

 1. Ak by ste sa mohli vrátiť späť v čase, zmenili by ste niečo vo svojom živote? Ak áno, čo by to bolo?

Ja by som sa ani vrátiť späť nechcela. Všetko je tak, ako má byť. Aj to, že som práve v tomto meste, že sa rozprávame spolu.  Asi to  máte komplikovanejšie v živote  ako my vtedy, keď sme boli vo Vašom veku. Tak za návrat by som poďakovala.

 1. Máte veľa povinností, ale určite trávite voľný čas aj oddychom. Ako si predstavujete ideálny relax?

Áno, každý si musí oddýchnuť. Tak sme „naprogramovaní“. Ja som najradšej v záhrade. To je vynikajúci relax a ešte aj  s hmatateľným výsledkom. No a teším sa , že si konečne prečítam knihy, ktoré som si kedysi nakúpila a že sa ešte postretávame bývalí spolužiaci a priatelia.

 1. A na záver – čo by ste odkázali žiakom jubilujúceho gymnázia?

Využite  príležitosti, ktoré stretnete  a nezmeškajte čas na ich naplnenie.

Ďakujem za rozhovor.

Zhovárala sa: Dominika Priečková, III.A

Vianočná Viedeň

  Prehliadka vianočnej Viedne

      Dňa 7.12.2016, skoro ráno, sa plný autobus žiakov z gymnázia vybral na cestu do Viedne na prehliadku vianočného hlavného mesta Rakúska.  Dve a pol hodiny trvalo, pokým sme sa dostali na okraj Viedne a prvá zastávka bola v nákupnom centre, aby sme sa mohli uvoľniť po dlhej ceste a nakúpiť si.
Za kultúrnym a historickým zážitkom smerovali naše kroky do letného sídla cisárovnej Sissi, ktorým je zámok Schönbrunn, kde sme mohli vidieť izby členov cisárskej rodiny, bálové sály a podobne a to s českým výkladom. Po nádhernej prehliadke zámockých priestorov sme sa presunuli na námestie Stefansplatz, na jeden z mnohých menších trhov. Zážitok z tohto čarovného prostredia umocnil pohľad na najväčšiu katedrálu vo Viedni menom Stefansdom.
Aby sme sa stále neprevážali len autobusom, tak sme si urobili menšiu prechádzku na Radničné námestie na trhy Christkindlmarkt, ktoré sú najväčšie vo Viedni. Pravú vianočnú atmosféru naladili rozsvietené okolité ulice a stánky trhov v tme, ktoré ešte dopĺňali koledy hrajúce z každého rohu námestia.
Večer sme podnikli cestu naspäť na Slovensko. Všetci sme sa dostali domov ospalí a vyčerpaní, ale určite s peknými zážitkami.

Zuzana Rongeová, II.A

 
Naša vianočná selfie


Schönbrunn


Stefansdom

Vianoce na škole

Vianočná fotka 

Víťazi v súťaži o najkrajšiu fotku triedy:
1. miesto:
VII.OG

2. miesto:
I.A

3. miesto:
I.B

 

 

Vianočný turnaj

     Už tradične pred vianočnými prázdninami  PK TSV so súhlasom vedenia školy organizuje pre žiakov turnaj v mix-volejbale a stolnom tenise a pre žiakov I. – IV. OG turnaj v prehadzovanej dievčat  a vo florbale  chlapcov.

Výsledky tohtoročného turnaja boli nasledovné:

Deň Turnaj Ročník 1.miesto 2. miesto 3. miesto
16.12.2016 volejbal IV. 4.B 4.C 4.D
19.12.2016 florbal I. – IV.OG III.OG II.OG IV.OG
19.12.2016 prehadzovaná I. – IV.OG II.OG III.OG IV.OG
20.12.2016 volejbal I. 1.B 1.C V.OG
20.12.2016 stolný tenis I. 1.C 1.A V.OG
21.12.2016 volejbal II. 2.B 2.A VI.OG
21.12.2016 stolný tenis II. 2.D 2.A VI.OG
22.12.2016 volejbal III. 3.B 3.A 3.D
22.12.2016 stolný tenis III. VII.OG 3.D 3.A

Ceny pre víťazov zakúpilo RZ pri Gymnáziu v Topoľčanoch.


II.OG


III.OG


I.B


II.B


III.B


IV.B

 

 

Mikuláš


Žiacka školská rada ako mikulášske prekvapenie pre žiakov

Mikuláš v triedach:

   
I.OG                                                                                II.OG

   
V.OG                                                                             I.A

Tradičné posedenie pred Vianocami
16.12.2016

            Aj tento rok sa stretli na tradičnom vianočnom posedení všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy. Zvlášť srdečne boli privítaní naši bývalí pedagógovia a zamestnanci školy. Atmosféru spríjemnili svojím vianočným spevom štvrtáci a po chutnom pohostení si mohli prítomní zaspomínať pri pohľade na plátno s prezentáciou fotografií z minulých rokov. Porovnávalo sa, hodnotilo i nostalgicky pripomínalo. Tak opäť o rok …

  

  

 

Výročie školy

Výročie školy
20.10. – 21. 10. 2016 (štvrtok –piatok)

Tento rok naša škola oslávila 80. výročie založenia. Oslavy prebiehali v dňoch 20 – 21.10.2016.

Súčasťou osláv bolo niekoľko dôležitých momentov:

 • Príprava a tlač pamätnice k 80.výročiu založenia školyPublikácia nadväzuje na pamätnicu vydanú pri príležitosti 70.výročia vzniku školy v roku 2006. Obsahuje spomienky dôležitých osobností, ktoré  svojimi  príhovormi otvárajú prvé stránky pamätnice.
  Sústreďuje sa na posledných desať rokov v živote školy, ponúka zhrnutie jednotlivých predmetových komisií, fotografie dôležitých momentov v dianí školy, všetko doplnené ilustráciami žiakov 8-ročného gymnázia.

 • Tablá v priestoroch triedV jednotlivých triedach na prvom a druhom poschodí boli rozmiestnené tablá absolventov gymnázia od najstarších ročníkov po súčasné. Bolo čo obdivovať, bolo na čo spomínať, nostalgiou dýchala naša škola počas týchto slávnostných dní.

 • Slávnostná akadémia v Spoločenskom dome v Topoľčanoch

Uskutočnila sa 20.10.2016 o 10 hodine. Kinosála bola plná dôležitých hostí, od zástupcov mesta, NSK, riaditeľov škôl, až po pedagogický zbor, žiakov gymnázia a priateľov školy.

Prezentácia na veľkom plátne v strede javiska so zachytením atmosféry našej školy vyplnila priestor počas príchodu divákov do sály.
Po úvodnej zvučke a školskom zvonení na javisko prišli so svojím básnickým pásmom v scénickej úprave žiak I.OG Patrik Janjic a žiačka IV.D Nataly Rosová.

Potom nasledovala oficiálna časť s úvodnými slovami pani zástupkyne Ing. Kataríny Shánělovej, ktorá slávnostnú akadémiu moderovala, a príhovorom pani riaditeľky gymnázia, Mgr. Viery Dzurejovej.

    

Inštrumentálnym vystúpením program obohatil minuloročný absolvent VIII.OG, Andrej Maťaš. Tóny ušľachtilého klarinetu rozozvučal v piesni My way Franka Sinatru.

Na pódiu zazneli príhovory ďalších pozvaných hostí, zástupcu NSK, primátora mesta Topoľčany, riaditeľa gymnázia družobného mesta Otrokovice i zástupcu rodičov.

     

Hovorené slovo dopĺňali naši žiaci speváckymi vystúpeniami, v pásme ľudových piesní sa predstavili Simona Melušová a Natália Merková z II.C a v závere zaznel spev maturantov zo IV.B, Martiny Bujnovej, Veroniky Zitovej, Romany Lukáčovej s gitarovým sprievodom Jakuba Medeka.

 Pásmo ľudových piesní                                             Spev maturantov

V prednese v štyroch jazykoch, anglickom, ruskom, nemeckom a francúzskom, sa predstavili víťazi celoslovenských kôl súťaže Jazykový kvet, Dominika Priečková, III.A, Alexandra Ridziková, III.C, Klaudia Laudonová, VII.OG, Kevin Dabin, VII.OG.


Jazykové pásmo

Pred záverom oficiálnej časti programu slávnostnej akadémie zaznelo spoločné GAUDEAMUS.

 • Slávnostné pohostenie a prehliadka priestorov školy

    

 • Deň otvorených dverí

Každá predmetová komisia si pripravila pre návštevníkov školy prezentácie svojich odborných učební.
V suteréne GEG, na prízemí PK CHE, na prvom poschodí PK ANJ, RUJ, FRJ a BIO. Na druhom poschodí PK fyziky a v podkroví PK MAT, DEJ a OBN, SJL a NEJ,ANJ.


  
PK BIO                                                                         PK CHE

 

80. výročie Ľubomíra Feldeka

     Tento rok 2016 bol výnimočný nielen pre našu školu, ale aj pre veľmi dobre známeho slovenského básnika, prozaika, dramatika a prekladateľa. Presne pred osemdesiatimi rokmi prišiel na svet Ľubomír Feldek. Narodil sa teda nielen on, ale spolu s ním sa v roku 1936 zrodilo aj naše gymnázium. On sa však nenarodil v Topoľčanoch, ale v Žiline. Vzdelanie získaval na stredných školách v Senici a v Žiline, kde  v roku 1954 aj zmaturoval. Po ukončení strednej školy pokračoval v štúdiu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde  študoval slovenský jazyk a literatúru.

Ľubomír dospieval, a tak sa vyvíjalo jeho nadanie a kariéra

Už počas štúdií začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Redakciu však musel opustiť. V rokoch 1960 – 1961 pracoval ako redaktor závodného časopisu v Nižnej na Orave.  V rokoch 1961- 1973 bol spisovateľom v slobodnom povolaní a neskôr do roku 1986 vedúcim redaktorom oddelenia pôvodnej a prekladovej poézie, súčasne dramaturgom divadla Poetického súboru v Bratislave. Od mája 1990 bol šéfredaktorom prílohy Ahoj, Európa denníka Verejnosť. Momentálne žije na Slovensku v hlavnom meste.

PERINBABA

A pokiaľ ste, milí gympláci, netušili, autorom scenára našej typickej zimnej rozprávky Perinbaba, ktorú už pravidelne, ako je zvykom, každé Vianoce vysielajú v televízii,  je Ľubomír Feldek. Scenár , ktorý mal byť písaný na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Frau Holle, vytvoril  v roku 1984, keď ho oslovila dramaturgia Slovenskej filmovej tvorby a režisér Juraj Jakubisko.

Svoje výročie Ľubomír Feldek oslávil nielen doma s rodinou, ale  aj v niekoľkých bratislavských podnikoch, kde počas rokov, ktoré strávil v tomto meste, prežil mnoho pekných chvíľ   a rozhodol sa pozvať všetkých, ktorí majú chuť sa s ním stretnúť.

Natália Adamkovičová, II.C

 

 

Hodina deťom

Čas venovaný deťom
sa vám vráti vždy

     Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Stručný prehľad v číslach:
269 977
detí a mladých ľudí
5 062 491 €
vyzbieraných príspevkov
1702
podporených projektov
17
rokov fungovania

     Obľúbený galavečer so známymi osobnosťami, napínavými veselými stávkami a vianočná atmosféra. To tradične patrí k veľkej TV šou, tentokrát 17. decembra 2016.
Špeciálne pomôcky a rehabilitácie, terapia s koníkmi a psíkmi, pomoc psychológov, tvorivé dielne, animátori venujúci sa deťom vtedy, keď na ne nik iný nemá čas, zmeny v školskom prostredí … každý  príspevok pomáha meniť životy detí a mladých ľudí k lepšiemu v tom, čo potrebujú.
Známi herci Helenka Krajčiová a Tomáš Maštalír od decembra 2014 prevzali štafetu po čestných predsedoch Hodiny deťom, Ladislavovi Chudíkovi a Emílii Vášáryovej a stoja po boku Huga a Hodiny deťom ako ambasádori počas rôznych kampaní po celý rok.

Text bol publikovaný na www.hodinadetom.sk

Tradícia dobrovoľníctva na našej škole pokračovala aj tento rok. 11.11.2016 sa dvanásť žiačok prvého a druhého ročníka stretlo, aby pomohlo v uliciach nášho mesta vyzbierať peniaze pre deti. Pozrite sa, ako celá organizácia tohto dňa prebiehala:

 • Prvé poschodie: skladanie pokladničiek, pripínanie identifikátorov a rozdeľovanie odznakov Huga do žltých tašiek s logom nadácie

 • Práca v teréne, budova i okolie našej školy. Vždy s úsmevom

 • Otváranie pokladničiek…

 • Bolo to všetko zo srdca…

Ďakujeme……..

Mgr. Miriam Marková, koordinátor zbierky

Odborná exkurzia z GEG

Geografia na cestách

       Dňa 29.09.2016 sa 44 žiakov školy pod vedením RNDr. Milana Krajčíka zúčastnilo odbornej exkurzie z geografie. Navštívili Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, prezreli si skalné obydlia v Brhlovciach a absolvovali geografickú vychádzku na hrad Hrušov.

Hrad Hrušov

Skalné obydlia v Brhlovciach

Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch

Imatrikulácie prvákov 2016

Opäť boli imatrikulácie
16.11.2016

     Po roku sme znovu vchádzali do priestorov Kultúrneho domu v Topoľčanoch s jediným cieľom. Prijať do cechu gymnazistov ďalších prvákov. Sálu zaplnilo množstvo žiackych i pedagogických divákov.
V predných radoch pripravení žiaci prvých ročníkov so svojimi triednymi učiteľmi čakali netrpezlivo, čo sa bude diať.
V ostatných radoch povzbudzujúce publikum žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka dalo tušiť, že ich budú podporovať.
Po úvodných slovách moderátorov, Márie Smatanovej a Matúša Krošláka z III.B, odznelo slávnostné otvorenie imatrikulácie pani riaditeľkou školy, Mgr. Vierou Dzurejovou a oficiálnou hymnou GAUDEAMUS IGITUR sa prijímanie žiakov prvého ročníka začalo.
Program bol v réžii tretiakov.

Tancujúce neónky
VII.OG

     Program pre I.OG sa začal tanečníkmi, ktorí mali telo potreté neónovými farbami. Nasledoval program zložený z viacerých disciplín. Traja vytrvalci šľahali vajíčka do tuhej snehovej podoby. Ďalší výber triedy prenášal plastové poháriky s nafúknutým balónom v ústach a zvíťazila najvyššia plastová vežička. Posledná fyzická aktivita niesla v sebe trpezlivosť, šikovnosť rúk a tímovú prácu v prenášaní vajíčka (teda jeho obsahu). Na záver ešte vedomostný kvíz a odtláčanie rúk na veľký baliaci papier.

Cvičme v rytme aerobiku
III.A

     Pódium na začiatku privítalo cvičiteľov aerobiku, ktorí dávali rady žiakom I.A, ako by sa mali správne hýbať na diskotékach. Úlohy korešpondovali s témou – drepy, kliky s najväčším „miesičom“ triedy. Tieto fyzické cviky vystriedali cviky jazykové. Na záver sľub a prípitok.

Folklórny One Republic
III.B

     Toto folklórne ladené vystúpenie tretiakov bolo sympatické tancom, moderovaním i rozprávaním v krojoch. Veľmi im to pristalo. Samozrejme aj pánovi učiteľovi triednemu. Rovnako ako VII.OG si pre žiakov I.B pripravili kvíz, ktorý zapili typickým ľudovým nápojom, žinčicou. Potešili ich i tortou.

Baywatch v akcii
III.C

     Tanec plavčíkov v typickej červeno-bielej uniforme Baywatchu všetkých zdvihol zo stoličky. Zo všetkých úloh, ktoré mala I.C splniť, bolo najoriginálnejšie podliezanie tyče. Najskôr bez a potom so zaviazanými očami. Po splnení sľubu odchádzali aj s chutnou tortou na pamiatku.

Satira slovná i tanečná
III.D

     Po úvodnej scénke z lekárskeho prostredia plastického chirurga a hriešneho tanca s nevydarenou „zdvíhačkou“, prišiel rad na žiakov I.D. Vybraní chlapci spĺňali náročnú úlohu obkresľovania spolužiačky.  Záver sa niesol v duchu tanca.

Zuzana Rongeová, II.A