Týždeň ľudských práv

Týždeň ľudských práv
30.11. 2016 – 13. 12. 2016

Učíme sa ľudskosti príkladom – divadelné pásmo
30.
11. 2016

     Mesto Topoľčany s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravilo pre žiakov ZŠ projekt „Učíme sa ľudskosti príkladom“ s témou ľudských práv. Súčasťou projektu bolo aj divadelné pásmo, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci I. – V.OG. Predstavenie sa konalo v koncertnej sieni MsÚ v Topoľčanoch. Účinkovali v ňom aj naši žiaci: Patrik Janjic, I.OG, Andrea Haríňová, III.OG, Michal Mičina, III.OG a Nicola Krajčíková, I.B.

  

     Ľudské práva očami detí – výstava výtvarných prác žiakov od 5. 12. 2016, vyhodnotenie 9.12.2016

    Žiaci I. a II.OG výtvarne prezentovali svoju predstavu o ľudských právach. Ich výtvarné práce vystavili v priestoroch koncertnej siene MsÚ v TO. Alžbeta Marková, II.OG získala 2. miesto a Liliana Lukáčová, II.OG prezentovala svoju prácu.

  
Prezentácia L.Lukáčovej                                           Víťazná práca A.Markovej

Školské kolo OĽP
8.
12. 2016

     Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do olympiády ľudských práv. Školské kolo naša škola organizovala 8. 12. 2016. Zúčastnilo sa 21 žiakov. 1. miesto obsadila Petra Grznárová, IV.C, ktorá postúpila do krajského kola.

 

Výstava Pripomíname si Deň ľudských práv
12.
12. 2016

     Pre žiakov našej školy PK občianskej náuky a dejepisu v spolupráci so Žiackou školskou radou pri Gymnáziu v Topoľčanoch pripravila výstavu, ktorá bola  sprístupnená na prízemí budovy gymnázia. Tú doplnila relácia v školskom rozhlase.

  

 

Spoločná krajina – beseda o ľudských právach v EÚ
12.
12. 2016

     Besedy sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka. Viedla ju prof. Soňa Szomolányi z FF UK.
Žiaci diskutovali o dôležitosti ľudských práv, o príčinách ich nedodržiavania na Slovensku v minulosti aj v súčasnosti

Prejavy diskriminácie, antisemitizmu, extrémizmu
13.
12. 2016

     Ing. Igor Rintel, predseda Židovskej náboženskej obce na Slovensku priblížil žiakom židovskú kultúru a tradície, poukázal na pretrvávanie predsudkov voči Židom v súčasnosti. Besedy sa zúčastnili žiaci 4. ročníka.

Maratón písania listov
12.
12. 2016

     Záver týždňa ľudských práv bol venovaný akcii Amnesty Internacional, v ktorej mohli žiaci pomôcť nespravodlivo súdeným tým, že napísali  list v anglickom jazyku príslušným úradom v rôznych krajinách. Žiaci napísali 200 listov.

Mgr. Helena Kopecká

Rozhovor s pani riaditeľkou Mgr. Vierou Dzurejovou

Rozhovor

     V súvislosti s 80. výročím založenia gymnázia sme sa porozprávali s Mgr. Vierou Dzurejovou, riaditeľkou školy.

 1. Môžete prezradiť našim čitateľom, čím ste chceli byť? Súvisela Vaša predstava s oblasťou školstva?

Ak sa vrátim  v myšlienkach  späť  do rokov môjho gymnaziálneho štúdia , rozmýšľali sme so spolužiakmi o všeličom.  Vtedy bola iná situácia – každý si mohol dať len jednu prihlášku  na vysokú školu. Tá moja mala nakoniec adresáta  SJL – FRJ na filozofickej fakulte. Kvôli slovenčine.

 1. Ktoré predmety v škole Vás zaujímali najviac? Boli ste vzornou žiačkou?

Najviac slovenský jazyk a celkom aj geografia ( vtedy zemepis), z ktorej si dodnes veľa pamätám. Určite áno. So mnou neboli žiadne problémy. Spomínam si na mojich učiteľov na ZŠ a gymnáziu ako na ľudí, ku ktorým sme  cítili  rešpekt a úctu.

 1. Tohtoročný október sa spája s oslavami 80. výročia založenia nášho gymnázia. Spomínate si ešte na Vaše prvé stretnutie s našou školou?

Určite áno.  Bolo to v roku 1981 po skončení vysokej školy – najskôr  v júni  rozhodovanie a potom  25. augusta 1981 nástup do zamestnania. Ten pocit máte podobný ako možno naši prváci  – prichádzate medzi  ľudí, ktorí sa roky poznajú.  Ale musíte aj vy niečo urobiť a hľadať cestu k nim.

 1. Pamätáte si, aké boli Vaše pocity, keď ste sa dostali do pozície riaditeľky gymnázia? Mali ste obavy, prípadne strach?

To bolo v auguste  v roku 1997. Ja som predtým 6 rokov robila zástupkyňu riaditeľa školy. Preto som  dosť súvislostí poznala. Ale aj napriek tomu je to asi vždy studená sprcha. Bolo to však moje rozhodnutie.

 1. Priblížte nám, v čom sa zmenilo naše gymnázium počas Vášho riaditeľského pôsobenia?

20 rokov je určite dosť dlhá doba. Realizovali sme  neviem koľko koncepcií. Škoda , že každá trvá 2-3 roky  a už sa mení. Našu školu stavali v rokoch 2. svetovej vojny. Uvedomovala som si, že bude potrebné riešiť aj túto stránku. Takže začínali sme rekonštrukciou kotolne, sociálnych  zariadení  pre žiakov, pre zamestnancov, telocvičňami a riešením aktuálnych problémov. Boli to čiastkové úpravy a opravy, ktoré neriešili komplexne potrebu renovácie budovy. Preto sme využili  príležitosť a možnosť uchádzať sa aj o európske zdroje. Od roku 2008  sa stále deje niečo, dúfam, že prospešné –  kompletná rekonštrukcia budovy, riešenie dažďovej vody, kanalizácie, bleskozvodov, akustických problémov v triedach  a ďalšie.  Až vidíte takmer ukončený školský športový areál. To ostatné  posúdia iní.

 1. Určite je jedným z Vašich cieľov neustále napredovanie našej školy. Čo by ste ešte chceli vylepšiť?

Chcela by som sa dožiť času, že niečo dobré bude trvácnejšie.  A možnosti ale aj potreby vylepšení  je stále dosť –  naliehavá  je rekonštrukcia  elektrických rozvodov. A uvidíme čo nám nachystá naše ministerstvo  v novej koncepcii nášho školstva.

 1. Ak by ste sa mohli vrátiť späť v čase, zmenili by ste niečo vo svojom živote? Ak áno, čo by to bolo?

Ja by som sa ani vrátiť späť nechcela. Všetko je tak, ako má byť. Aj to, že som práve v tomto meste, že sa rozprávame spolu.  Asi to  máte komplikovanejšie v živote  ako my vtedy, keď sme boli vo Vašom veku. Tak za návrat by som poďakovala.

 1. Máte veľa povinností, ale určite trávite voľný čas aj oddychom. Ako si predstavujete ideálny relax?

Áno, každý si musí oddýchnuť. Tak sme „naprogramovaní“. Ja som najradšej v záhrade. To je vynikajúci relax a ešte aj  s hmatateľným výsledkom. No a teším sa , že si konečne prečítam knihy, ktoré som si kedysi nakúpila a že sa ešte postretávame bývalí spolužiaci a priatelia.

 1. A na záver – čo by ste odkázali žiakom jubilujúceho gymnázia?

Využite  príležitosti, ktoré stretnete  a nezmeškajte čas na ich naplnenie.

Ďakujem za rozhovor.

Zhovárala sa: Dominika Priečková, III.A

Vianočná Viedeň

  Prehliadka vianočnej Viedne

      Dňa 7.12.2016, skoro ráno, sa plný autobus žiakov z gymnázia vybral na cestu do Viedne na prehliadku vianočného hlavného mesta Rakúska.  Dve a pol hodiny trvalo, pokým sme sa dostali na okraj Viedne a prvá zastávka bola v nákupnom centre, aby sme sa mohli uvoľniť po dlhej ceste a nakúpiť si.
Za kultúrnym a historickým zážitkom smerovali naše kroky do letného sídla cisárovnej Sissi, ktorým je zámok Schönbrunn, kde sme mohli vidieť izby členov cisárskej rodiny, bálové sály a podobne a to s českým výkladom. Po nádhernej prehliadke zámockých priestorov sme sa presunuli na námestie Stefansplatz, na jeden z mnohých menších trhov. Zážitok z tohto čarovného prostredia umocnil pohľad na najväčšiu katedrálu vo Viedni menom Stefansdom.
Aby sme sa stále neprevážali len autobusom, tak sme si urobili menšiu prechádzku na Radničné námestie na trhy Christkindlmarkt, ktoré sú najväčšie vo Viedni. Pravú vianočnú atmosféru naladili rozsvietené okolité ulice a stánky trhov v tme, ktoré ešte dopĺňali koledy hrajúce z každého rohu námestia.
Večer sme podnikli cestu naspäť na Slovensko. Všetci sme sa dostali domov ospalí a vyčerpaní, ale určite s peknými zážitkami.

Zuzana Rongeová, II.A

 
Naša vianočná selfie


Schönbrunn


Stefansdom

Vianoce na škole

Vianočná fotka 

Víťazi v súťaži o najkrajšiu fotku triedy:
1. miesto:
VII.OG

2. miesto:
I.A

3. miesto:
I.B

 

 

Vianočný turnaj

     Už tradične pred vianočnými prázdninami  PK TSV so súhlasom vedenia školy organizuje pre žiakov turnaj v mix-volejbale a stolnom tenise a pre žiakov I. – IV. OG turnaj v prehadzovanej dievčat  a vo florbale  chlapcov.

Výsledky tohtoročného turnaja boli nasledovné:

Deň Turnaj Ročník 1.miesto 2. miesto 3. miesto
16.12.2016 volejbal IV. 4.B 4.C 4.D
19.12.2016 florbal I. – IV.OG III.OG II.OG IV.OG
19.12.2016 prehadzovaná I. – IV.OG II.OG III.OG IV.OG
20.12.2016 volejbal I. 1.B 1.C V.OG
20.12.2016 stolný tenis I. 1.C 1.A V.OG
21.12.2016 volejbal II. 2.B 2.A VI.OG
21.12.2016 stolný tenis II. 2.D 2.A VI.OG
22.12.2016 volejbal III. 3.B 3.A 3.D
22.12.2016 stolný tenis III. VII.OG 3.D 3.A

Ceny pre víťazov zakúpilo RZ pri Gymnáziu v Topoľčanoch.


II.OG


III.OG


I.B


II.B


III.B


IV.B

 

 

Mikuláš


Žiacka školská rada ako mikulášske prekvapenie pre žiakov

Mikuláš v triedach:

   
I.OG                                                                                II.OG

   
V.OG                                                                             I.A

Tradičné posedenie pred Vianocami
16.12.2016

            Aj tento rok sa stretli na tradičnom vianočnom posedení všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy. Zvlášť srdečne boli privítaní naši bývalí pedagógovia a zamestnanci školy. Atmosféru spríjemnili svojím vianočným spevom štvrtáci a po chutnom pohostení si mohli prítomní zaspomínať pri pohľade na plátno s prezentáciou fotografií z minulých rokov. Porovnávalo sa, hodnotilo i nostalgicky pripomínalo. Tak opäť o rok …

  

  

 

Výročie školy

Výročie školy
20.10. – 21. 10. 2016 (štvrtok –piatok)

Tento rok naša škola oslávila 80. výročie založenia. Oslavy prebiehali v dňoch 20 – 21.10.2016.

Súčasťou osláv bolo niekoľko dôležitých momentov:

 • Príprava a tlač pamätnice k 80.výročiu založenia školyPublikácia nadväzuje na pamätnicu vydanú pri príležitosti 70.výročia vzniku školy v roku 2006. Obsahuje spomienky dôležitých osobností, ktoré  svojimi  príhovormi otvárajú prvé stránky pamätnice.
  Sústreďuje sa na posledných desať rokov v živote školy, ponúka zhrnutie jednotlivých predmetových komisií, fotografie dôležitých momentov v dianí školy, všetko doplnené ilustráciami žiakov 8-ročného gymnázia.

 • Tablá v priestoroch triedV jednotlivých triedach na prvom a druhom poschodí boli rozmiestnené tablá absolventov gymnázia od najstarších ročníkov po súčasné. Bolo čo obdivovať, bolo na čo spomínať, nostalgiou dýchala naša škola počas týchto slávnostných dní.

 • Slávnostná akadémia v Spoločenskom dome v Topoľčanoch

Uskutočnila sa 20.10.2016 o 10 hodine. Kinosála bola plná dôležitých hostí, od zástupcov mesta, NSK, riaditeľov škôl, až po pedagogický zbor, žiakov gymnázia a priateľov školy.

Prezentácia na veľkom plátne v strede javiska so zachytením atmosféry našej školy vyplnila priestor počas príchodu divákov do sály.
Po úvodnej zvučke a školskom zvonení na javisko prišli so svojím básnickým pásmom v scénickej úprave žiak I.OG Patrik Janjic a žiačka IV.D Nataly Rosová.

Potom nasledovala oficiálna časť s úvodnými slovami pani zástupkyne Ing. Kataríny Shánělovej, ktorá slávnostnú akadémiu moderovala, a príhovorom pani riaditeľky gymnázia, Mgr. Viery Dzurejovej.

    

Inštrumentálnym vystúpením program obohatil minuloročný absolvent VIII.OG, Andrej Maťaš. Tóny ušľachtilého klarinetu rozozvučal v piesni My way Franka Sinatru.

Na pódiu zazneli príhovory ďalších pozvaných hostí, zástupcu NSK, primátora mesta Topoľčany, riaditeľa gymnázia družobného mesta Otrokovice i zástupcu rodičov.

     

Hovorené slovo dopĺňali naši žiaci speváckymi vystúpeniami, v pásme ľudových piesní sa predstavili Simona Melušová a Natália Merková z II.C a v závere zaznel spev maturantov zo IV.B, Martiny Bujnovej, Veroniky Zitovej, Romany Lukáčovej s gitarovým sprievodom Jakuba Medeka.

 Pásmo ľudových piesní                                             Spev maturantov

V prednese v štyroch jazykoch, anglickom, ruskom, nemeckom a francúzskom, sa predstavili víťazi celoslovenských kôl súťaže Jazykový kvet, Dominika Priečková, III.A, Alexandra Ridziková, III.C, Klaudia Laudonová, VII.OG, Kevin Dabin, VII.OG.


Jazykové pásmo

Pred záverom oficiálnej časti programu slávnostnej akadémie zaznelo spoločné GAUDEAMUS.

 • Slávnostné pohostenie a prehliadka priestorov školy

    

 • Deň otvorených dverí

Každá predmetová komisia si pripravila pre návštevníkov školy prezentácie svojich odborných učební.
V suteréne GEG, na prízemí PK CHE, na prvom poschodí PK ANJ, RUJ, FRJ a BIO. Na druhom poschodí PK fyziky a v podkroví PK MAT, DEJ a OBN, SJL a NEJ,ANJ.


  
PK BIO                                                                         PK CHE

 

80. výročie Ľubomíra Feldeka

     Tento rok 2016 bol výnimočný nielen pre našu školu, ale aj pre veľmi dobre známeho slovenského básnika, prozaika, dramatika a prekladateľa. Presne pred osemdesiatimi rokmi prišiel na svet Ľubomír Feldek. Narodil sa teda nielen on, ale spolu s ním sa v roku 1936 zrodilo aj naše gymnázium. On sa však nenarodil v Topoľčanoch, ale v Žiline. Vzdelanie získaval na stredných školách v Senici a v Žiline, kde  v roku 1954 aj zmaturoval. Po ukončení strednej školy pokračoval v štúdiu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde  študoval slovenský jazyk a literatúru.

Ľubomír dospieval, a tak sa vyvíjalo jeho nadanie a kariéra

Už počas štúdií začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Redakciu však musel opustiť. V rokoch 1960 – 1961 pracoval ako redaktor závodného časopisu v Nižnej na Orave.  V rokoch 1961- 1973 bol spisovateľom v slobodnom povolaní a neskôr do roku 1986 vedúcim redaktorom oddelenia pôvodnej a prekladovej poézie, súčasne dramaturgom divadla Poetického súboru v Bratislave. Od mája 1990 bol šéfredaktorom prílohy Ahoj, Európa denníka Verejnosť. Momentálne žije na Slovensku v hlavnom meste.

PERINBABA

A pokiaľ ste, milí gympláci, netušili, autorom scenára našej typickej zimnej rozprávky Perinbaba, ktorú už pravidelne, ako je zvykom, každé Vianoce vysielajú v televízii,  je Ľubomír Feldek. Scenár , ktorý mal byť písaný na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Frau Holle, vytvoril  v roku 1984, keď ho oslovila dramaturgia Slovenskej filmovej tvorby a režisér Juraj Jakubisko.

Svoje výročie Ľubomír Feldek oslávil nielen doma s rodinou, ale  aj v niekoľkých bratislavských podnikoch, kde počas rokov, ktoré strávil v tomto meste, prežil mnoho pekných chvíľ   a rozhodol sa pozvať všetkých, ktorí majú chuť sa s ním stretnúť.

Natália Adamkovičová, II.C

 

 

Hodina deťom

Čas venovaný deťom
sa vám vráti vždy

     Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Stručný prehľad v číslach:
269 977
detí a mladých ľudí
5 062 491 €
vyzbieraných príspevkov
1702
podporených projektov
17
rokov fungovania

     Obľúbený galavečer so známymi osobnosťami, napínavými veselými stávkami a vianočná atmosféra. To tradične patrí k veľkej TV šou, tentokrát 17. decembra 2016.
Špeciálne pomôcky a rehabilitácie, terapia s koníkmi a psíkmi, pomoc psychológov, tvorivé dielne, animátori venujúci sa deťom vtedy, keď na ne nik iný nemá čas, zmeny v školskom prostredí … každý  príspevok pomáha meniť životy detí a mladých ľudí k lepšiemu v tom, čo potrebujú.
Známi herci Helenka Krajčiová a Tomáš Maštalír od decembra 2014 prevzali štafetu po čestných predsedoch Hodiny deťom, Ladislavovi Chudíkovi a Emílii Vášáryovej a stoja po boku Huga a Hodiny deťom ako ambasádori počas rôznych kampaní po celý rok.

Text bol publikovaný na www.hodinadetom.sk

Tradícia dobrovoľníctva na našej škole pokračovala aj tento rok. 11.11.2016 sa dvanásť žiačok prvého a druhého ročníka stretlo, aby pomohlo v uliciach nášho mesta vyzbierať peniaze pre deti. Pozrite sa, ako celá organizácia tohto dňa prebiehala:

 • Prvé poschodie: skladanie pokladničiek, pripínanie identifikátorov a rozdeľovanie odznakov Huga do žltých tašiek s logom nadácie

 • Práca v teréne, budova i okolie našej školy. Vždy s úsmevom

 • Otváranie pokladničiek…

 • Bolo to všetko zo srdca…

Ďakujeme……..

Mgr. Miriam Marková, koordinátor zbierky

Odborná exkurzia z GEG

Geografia na cestách

       Dňa 29.09.2016 sa 44 žiakov školy pod vedením RNDr. Milana Krajčíka zúčastnilo odbornej exkurzie z geografie. Navštívili Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, prezreli si skalné obydlia v Brhlovciach a absolvovali geografickú vychádzku na hrad Hrušov.

Hrad Hrušov

Skalné obydlia v Brhlovciach

Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch

Imatrikulácie prvákov 2016

Opäť boli imatrikulácie
16.11.2016

     Po roku sme znovu vchádzali do priestorov Kultúrneho domu v Topoľčanoch s jediným cieľom. Prijať do cechu gymnazistov ďalších prvákov. Sálu zaplnilo množstvo žiackych i pedagogických divákov.
V predných radoch pripravení žiaci prvých ročníkov so svojimi triednymi učiteľmi čakali netrpezlivo, čo sa bude diať.
V ostatných radoch povzbudzujúce publikum žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka dalo tušiť, že ich budú podporovať.
Po úvodných slovách moderátorov, Márie Smatanovej a Matúša Krošláka z III.B, odznelo slávnostné otvorenie imatrikulácie pani riaditeľkou školy, Mgr. Vierou Dzurejovou a oficiálnou hymnou GAUDEAMUS IGITUR sa prijímanie žiakov prvého ročníka začalo.
Program bol v réžii tretiakov.

Tancujúce neónky
VII.OG

     Program pre I.OG sa začal tanečníkmi, ktorí mali telo potreté neónovými farbami. Nasledoval program zložený z viacerých disciplín. Traja vytrvalci šľahali vajíčka do tuhej snehovej podoby. Ďalší výber triedy prenášal plastové poháriky s nafúknutým balónom v ústach a zvíťazila najvyššia plastová vežička. Posledná fyzická aktivita niesla v sebe trpezlivosť, šikovnosť rúk a tímovú prácu v prenášaní vajíčka (teda jeho obsahu). Na záver ešte vedomostný kvíz a odtláčanie rúk na veľký baliaci papier.

Cvičme v rytme aerobiku
III.A

     Pódium na začiatku privítalo cvičiteľov aerobiku, ktorí dávali rady žiakom I.A, ako by sa mali správne hýbať na diskotékach. Úlohy korešpondovali s témou – drepy, kliky s najväčším „miesičom“ triedy. Tieto fyzické cviky vystriedali cviky jazykové. Na záver sľub a prípitok.

Folklórny One Republic
III.B

     Toto folklórne ladené vystúpenie tretiakov bolo sympatické tancom, moderovaním i rozprávaním v krojoch. Veľmi im to pristalo. Samozrejme aj pánovi učiteľovi triednemu. Rovnako ako VII.OG si pre žiakov I.B pripravili kvíz, ktorý zapili typickým ľudovým nápojom, žinčicou. Potešili ich i tortou.

Baywatch v akcii
III.C

     Tanec plavčíkov v typickej červeno-bielej uniforme Baywatchu všetkých zdvihol zo stoličky. Zo všetkých úloh, ktoré mala I.C splniť, bolo najoriginálnejšie podliezanie tyče. Najskôr bez a potom so zaviazanými očami. Po splnení sľubu odchádzali aj s chutnou tortou na pamiatku.

Satira slovná i tanečná
III.D

     Po úvodnej scénke z lekárskeho prostredia plastického chirurga a hriešneho tanca s nevydarenou „zdvíhačkou“, prišiel rad na žiakov I.D. Vybraní chlapci spĺňali náročnú úlohu obkresľovania spolužiačky.  Záver sa niesol v duchu tanca.

Zuzana Rongeová, II.A

 

Jesenné exkurzie tried

Bratislavská exkurzia I.D

     Dňa 4.11.2016 sa žiaci I.D vybrali na jesennú exkurziu.
Navštívili mestské Divadlo P.O.Hviezdoslava v Bratislave. Pozreli si divadelnú hru Doctor Macbeth, v ktorej si zahrali známi herci ako Marek Ťapák, Anna Javorková, Marián Mitaš a Gabriela Marcinková. Dr. Macbeth je parafrázou na klasickú hru W. Shakespeara z obdobia Nežnej revolúcie. Hra o moci a o tom, čo všetko je človek ochotný a schopný urobiť, aby ju získal.
Krásnou prechádzkou po starej časti Bratislavy sa prváci presunuli do Primaciálneho paláca. Poprechádzali sa po interiéri paláca, ktorý dýchal vznešenosťou a históriou. Prezreli si pôvodnú kaplnku Svätého Ladislava.
Keďže bolo v ten deň hrozne zima a niektorí boli už aj hladní, išli sa zohriať a najesť do nákupného centra Eurovea. Tým zavŕšili exkurziu a pobrali sa domov.

Sofia Zavacká, I.D

Na nádvorí 

 

Posledná jesenná …

     Dňa 5.10.2016 sme sa zúčastnili našej poslednej spoločnej jesennej exkurzie.
Ako prvé sme navštívili Bratislavský hrad s jeho barokovou záhradou, v ktorej sme si urobili spoločnú selfie. Nasledovala prehliadka samotného hradu, kde asi všetkých najviac zaujal výhľad z jednej z veží.
Večer nás čakalo divadelné predstavenie Arkádia, ktorej autorom je Tom Stoppard. Režisérom tejto hry je uznávaný Roman Polák, zároveň pôsobiaci ako riaditeľ Činohry SND.
Svoje úlohy bravúrne stvárnili známe tváre našej divadelnej „alma mater“: Robert Roth, Zuzana Fialová, Ján Koleník, Petra Vajdová, Tomáš Maštalír, Dano Heriban, Branislav Bystriansky, Ján Gallovič a Štefan Bučko. Za nimi však nezaostávala Barbora Andrešičová – poslucháčka VŠMU, ani hosťujúci herci Jana Kovalčíková či Riško Labuda.
Dej príbehu tvoria dve časové roviny, ktoré delí od seba približne 200 rokov, ale odohrávajú sa na tom istom mieste a s tými istými alebo podobnými rekvizitami. V jednej z častí vidíme, čo sa v dome začiatkom 19. storočia naozaj stalo. V druhej časti môžeme pozorovať rekonštrukciu deja úspešnou spisovateľkou a literárnym vedcom. Ich pomocníkmi sú len listy, poľovnícke denníky a zbierka básní s venovaním. Keďže sa odvíjajú paralelne, divák sleduje ich omyly a porovnáva so skutočnosťou. Predstavenie obohacujú slovné hračky i humorné situácie hlavných aktérov v oboch obdobiach.
Príbeh bol pre mnohých veľmi náročný na pochopenie, keďže herci používali často neznáme termíny a prítomnosť niekedy predbehla minulosť alebo naopak. Autor taktiež nechal veľa vecí nedoriešených a všetko sa vysvetlilo až v závere.
Predstavenie trvalo až štyri hodiny s prestávkou, čo bolo určite náročné nielen pre divákov, ale aj pre hercov, ktorí zahrali svoje postavy naozaj veľkolepo, za čo im patrí hlboké uznanie a úprimné poďakovanie od nás divákov za nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

Monika Kubričanová, IV.A

  
Zábery z predstavenia

II.C v kozmickom priestore
17.10. 2016
Výstava COSMOS Discovery v Inchebe

     Žiaci sa ocitli na palube najväčšej svetovej výstavy a prehliadkou priestorov absolvovali špeciálny kozmický výcvik. Dozvedeli sa informácie o histórii kozmonautiky, spoznali rôzne typy rakiet a raketoplánov, zoznámili sa s programom Apollo a misiou na Mars.
Z postrehov žiakov:
Výstava naplnila naše očakávania. Bola tam zábava.  Poučenie. Poznanie.

VII.OG v Bratislave 
4.11. 2016

Prvé dojmy žiakov:

 • Bolo super.
 • Voľný čas sme trávili aj nakupovaním.
 • Cesta domov bola zábavná.
 • Celý deň sa mi páčil.

Čo viac dodať? Tak hádam to divadlo!

Divadlo ASTORKA KORZO 90

      Sen noci svätojánskej od renesančného dramatika W. Shakespeara v modernom spracovaní všetkých zaujal, rozosmial i poučil. Viac línií tejto komédie ponúklo divákom pohľad do sveta renesančného obdobia, prostredia víl, rozprávkových bytostí i súčasnosti.

Záverečný epilóg:
My, tône z bájneho lesa,
ak niekoho dotkneme sa,
nuž si pomyslite len,
že sme boli iba sen –
a pre vymyslené deje,
čo chlp pravdy na nich nie je,
drahí, nekarhajte nás,
veď to napravíme zas.
Ak dnes nebudete pískať,
môžete na tom len získať –
zlepšíme sa do Vianoc.
Prisahám! Tak dobrú noc.
Zatlieskajte na ostatok –
odmení vás za to škriatok! (Preklad Ľubomír Feldek)

Postrehy žiakov:
V divadle sme sa veľa nasmiali, keďže išlo o komédiu. Skvelí herci. Juraj Kemka ako Demetrius, Róbert Jakab ako Lysander, zaľúbení do Hermie v podaní Rebeky Polákovej. Boris Farkaš, Lukáš Latinák, Marián Labuda ml. Matej Landl, Marián Miezga a Ady Hajdu – ich komediálny prejav odmenilo hľadisko neutíchajúcim potleskom a hurónskym smiechom.

…….

Cyril a Metod 2016

Opäť po roku výtvarne úspešní

     Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Cyril a Metod 2016 sa uskutočnilo 10.10.2016 v Tribečskom osvetovom stredisku na Stummerovej ulici v Topoľčanoch.
Úspešnou v tretej kategórii bola žiačka II.C Sarah Drobňáková. Získala 1. miesto svojím zaujímavým stvárnením veľkých postáv veľkomoravského obdobia, Cyrila a Metoda. Fotografiu jej víťaznej práce môžete vidieť tu:

Blahoželáme a prajeme  jej vo výtvarnom umení veľa tvorivých nápadov a neustále zdokonaľovanie sa. Talent určite má.

Naša víťazka (v strede)