O 10 políčok vpred

Byť, či nebyť finančne vzdelaný? Platiť, či neplatiť? Sporiť, či nesporiť? Investovať, či neinvestovať? Čo šľachtí ducha viac? Či pozdvihnúť meč proti moru finančnej nevzdelanosti a násilne ju zdolať? Alebo len spať a nič viac? Žiaci našej školy sa rozhodli nespať a využiť príležitosť, ktorú im ponúka hra Finančná gramotnosť. Boli to žiaci všetkých štvrtých ročníkov, každá trieda mala určený jeden v týždni, kedy absolvovali takúto zážitkovú formu vyučovania.

Je existencia peňazí dôležitá?

Peniaze. Spôsob, ako rozdeliť ľudstvo na chudobných a bohatých. Spôsob, ako z priateľov vznikajú známi a ako zo známych nepriatelia. Je to jedna malá vec, ktorej keby sme rozumeli, neboli by vojny a ani chudoba. ale viete si vôbec predstaviť, čo by spôsobilo, keby peniaze vôbec neexistovali? Neexistovali by ceny, dôchodky, mzdy, platy, nezamestnanosť, inflácia, deflácia, spoločenské rozdiely, atď. Myšlienka je skvelá, ale nemôžeme zabúdať na to, že sa nedá celosvetovo rozhodnúť, koľko produktov a služieb jeden človek potrebuje. Všetci sme jedineční a naše potreby sa vyvíjajú s naším vekom, životnými cieľmi či úspechmi. A presne preto musia existovať peniaze. Musí sa všetko ohodnotiť, musia existovať zákony a taktiež aj chyby. Len sa treba poučiť z každého nesprávneho kroku. A práve preto by sa ľudia mali vzdelávať v prvom rade vo financiách. Ako správne ich prerozdeľovať, či uschovávať alebo financovať?

Hoď kockou a rozhodni o svojej budúcnosti

Aj nám naše gymnázium umožňuje vzdelávať sa aj vo finančnej gramotnosti, či už vyučovacími hodinami alebo zážitkovými aktivitami. Hoc zážitkovej aktivity sa môžu zúčastniť iba žiaci štvrtého ročníka. Ide o hru, ktorá nás stavia do hraničných situácií a umožňuje nám ekonomicky myslieť. Viete, čo sa stane s rodinou, ak príde o hlavný príjem či zostane zdravotne znevýhodnený jej člen rodiny? Aké je zlé zistenie, že ste prišli domov a všetky vaše peniaze, ktoré ste mali uschované doma, zrazu zmizli? Alebo či naozaj potrebujem nový kabát alebo inú drobnosť?
Hoc v hre sa posuniete o desať políčok dolu, v reálnom živote sa dostanete do najťažšej životnej situácie, pri ktorej sa dokonca rozpadajú rodiny. Ale zas treba myslieť aj na to, že investovanie peňazí spod paplóna je prospešné, alebo taktiež aj investovanie peňazí do štúdia, detí či do kariérneho postupu. Hra  taktiež naučí, že niekedy aj risk je zisk a investovanie do akcií je výhodné (teda pokiaľ máte šťastie). Ale predsa každý jeden z nás hrá svoju vlastnú životnú hru, v ktorej sa nedá podvádzať. A práve preto prajem každému človeku šťastie, keďže ono nebehá po horách, ale po ľuďoch. Každý človek je strojcom svojho vlastného šťastia a je len na ňom, či sa ho chytí ako najbližšieho priateľa alebo mu bude nedôverovať.

Redaktorka Lenka Justová, IV.D

Výročie prvej republiky

Rok 2018 je rokom osláv stého výročia založenia prvej Československej republiky. Budeme spomínať i v našom časopise, kde sme pre Vás pripravili niekoľko zaujímavých článkov, správ i reportáží so zaujímavými fotografiami s touto témou.

Cesta k slovenskej štátnosti

28.6.1914 bol v Sarajeve zavraždený následník rakúsko-uhorského trónu František Ferdinand d´ Este spolu s manželkou. Sarajevský atentát sa stal bezprostrednou zámienkou pre rozpútanie 1. svetovej vojny, ktorá vypukla 28.7.1914. Vypuknutie 1. svetovej vojny otvorilo aj pre slovenský národ možnosť oslobodiť sa spod národnostného útlaku Rakúsko-Uhorska. Cesta k slovenskej štátnosti nebola ľahká. Zápas o vytvorenie československého štátu začal v zahraničí – v Anglicku, vo Francúzsku, v USA a Rusku na čele s trojicou osobností: Tomášom  Garrique Masarykom, Milanom Rastislavom Štefánikom a  Edvardom Benešom. Veľkú zásluhu na vzniku samostatnej ČSR majú československé légie, ktoré bojovali na strane Dohody. Slovenskí politici v Uhorsku nemali pod maďarizačným tlakom možnosti na verejnú činnosť, pracovali v ústraní. V priebehu roka 1918 sa aj tu začal formovať organizovaný odpor proti Rakúsko-Uhorsku. Aktívne sa zapojili Andrej Hlinka, Vavro Šrobár, Matúš Dula, Ivan Dérer, Ferdiš Juriga a ďalší. Ráno 28.10.1918 sa v Prahe rozchýrilo, že minister zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska podpísal vojenskú kapituláciu. Pražania vyšli do ulíc, so zápalom strhávali staré štátne symboly a odstraňovali všetko, čo monarchiu pripomínalo. V ten istý deň bol v Prahe vyhlásený nový samostatný štát, Československá republika. 30. 10. 1918 bola v Turčianskom Sv. Martine  prijatá Martinská deklarácia. Slovensko sa ňou prihlásilo k spoločnému štátu s Čechmi.

Mgr. Helena Kopecká

Výstava: Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

Počas dvoch septembrových týždňov bola v priestoroch Gymnázia v Topoľčanoch pri príležitosti 100. výročia  ukončenia prvej svetovej vojny a 100. výročia vzniku Československej republiky prezentovaná   výstava Nadácie Milana Rastislava Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920).  Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 5.9.2018. Na jej otvorení sa zúčastnili PhDr. Ferdinand Vrábel z Ústavu politických vied SAV, Ing. Pavel Šesták z Nadácie M. R. Štefánika, PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka Tribečského múzea v Topoľčanoch, Mgr. Ondrej Godál, historik múzea, PhDr. Katarína Beňová, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch a žiaci našej školy. Vzácnych hostí privítala Ing. Katarína Shánělová, zástupkyňa riaditeľky školy. Výstavu tvorilo 15 panelov a sprevádzali ňou seminaristi z dejepisu Magdaléna Martišková, VII.OG a Patrik Šantora, III.A. Priblížili žiakom udalosti 1. svetovej vojny, zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej svetovej vojny, pôsobenie našich légií v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku, významné dokumenty o budúcom československom štáte – Clevelanskú dohodu, Pittsburskú dohodu a Washingtonskú deklaráciu, aj významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o  vznik ČSR. Osobitnú pozornosť venovali podielu M. R. Štefánika v boji za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny.
Okrem žiakov nášho gymnázia výstavu navštívili žiaci strednej zdravotnej školy, aj žiaci základných škôl.

Mgr. Helena Kopecká

Spomienky na prvú republiku

Keď sme sa 4. októbra 2018 chystali na dejepis, bolo nám povedané, že ideme do Tribečského múzea. Prirodzene nikto neprotestoval, vždy sme radi, keď odchádzame zo školy.


Škola prvej republiky

V múzeu nás s radosťou privítala pani sprievodkyňa, ktorá nás zaviedla do priestorov výstavy. Prvé, čo sme mali možnosť vidieť, boli listiny. Boli v nich popísané zločiny ľudí v prvej republike. Pri listinách sme nijak dlho neboli, na to nás príliš zaujali železničné prístroje minulého storočia, hlavne železničná drezina. Sprievodkyňa poukázala na jeden zhrdzavený prístroj s otázkou, či vieme, na čo slúžil. Po beznádejných troch minútach náhodných odpovedí povedala, že slúžil na označenie cestovných lístkov. V poslednej miestnosti výstavy boli predmety týkajúce sa školy, domáce potreby, obleky a zbrane. Najväčšiu pozornosť pritiahli školské ťaháky z čias našich prastarých rodičov. Zhodli sme sa, že ťahákové techniky sa za sto rokov veľmi nezmenili. Pri pohľade na vystavené staré školské lavice sme boli radi za tie, ktoré máme dnes. Ešte vďačnejší sme boli za dnešné perá, stačilo nám vidieť písacie brká v kalamároch vbudovaných do lavíc. Bolo zaujímavé vidieť, aké pokroky urobilo Slovensko v oblasti techniky a školstva. Žiaci si vedia len zhruba predstaviť, ako sa žilo pred sto rokmi. Vďaka tejto výstave sme si to priblížili. 

Natália Václaviaková, Viktória Králiková, II.D

Mimoriadny štátny sviatok

Príspevok ŽŠR k 100. výročiu prijatia Martinskej deklarácie

30.október  bol v tomto roku (2018) na Slovensku vyhlásený za mimoriadny štátny sviatok. Celý slovenský národ si pripomínal udalosti z 30. októbra 1918. 30. októbra 1918 sa v Turčianskom Sv. Martine konalo verejné zhromaždenie, kde sa verejne ustanovila Slovenská národná rada a prijalo sa vyhlásenie, ktoré sa nazýva Deklarácia slovenského národa – Martinská deklarácia. Malo charakter štátoprávneho dokumentu, ktorý oficiálne zrušil zväzok slovenského národa s Uhorskom a Slováci sa prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi.

Tento významný deň sa rozhodla pripomenúť  žiakom aj Žiacka školská rada na našej škole. Sofia Correia, predsedníčka ŽŠR, pripravila prezentáciu o tejto významnej udalosti. Formou rovesníckeho vzdelávania bola prezentovaná žiakom. Na lektorovanie sa podujali ďalší členovia ŽŠR Ivana Kasalová, Nela Šmatláková, Tomáš Krištof a Barbora Mokranová. Vysvetľovali žiakom situáciu na Slovensku, kedy a za akých okolnosti bola prijatá táto významná deklarácia. Žiakov zaujal aj fakt, že na Slovensku o vyhlásení ČSR 28.10. 1918 v Prahe nič nevedeli. Do veľkej miery to bol  dôsledok prísnej tlačovej cenzúry. Martinská deklarácia tak bola prijatá nezávisle od udalostí v Prahe a stala sa rovnocenným dokumentom k pražskému vyhláseniu Československej republiky.

Sofia Correia, IV.A

Stretnutie s prezidentom

V histórii každej školy sa nájdu okrem obyčajných dní i tie neobyčajné. A jeden taký zažila naša škola v prvý októbrový týždeň. Dňa 8.10.2018 nás totiž navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Taký obyčajný pondelok sa pre žiakov 3. a 4. ročníka aspoň na chvíľu stal neobyčajným. Možno nie pre neho, ale pre nás jednoznačne áno.

Príchod do školy

     Všetci s napätím čakali na moment, ako vojde pán prezident do budovy školy. Ešte predtým sa poklonil obetiam druhej svetovej vojny pred pamätníkom stojacim v blízkosti nášho gymnázia. Po oficiálnom privítaní pani riaditeľkou Mgr. Vierou Dzurejovou a ostatnými členmi vedenia školy pred hlavným vchodom,  za búrlivého potlesku vchádza do priestorov školy, víta sa s pedagógmi i žiakmi, aby sa po krátkom rozhovore v zborovni so zástupcami školy i mesta stretol v priestoroch telocvične s tretiakmi a štvrtákmi .

Beseda so žiakmi

     Posledné mesiace svojho funkčného obdobia sa pán Andrej Kiska rozhodol využiť v duchu spoznávania myšlienok a názorov mladých ľudí. Pred otvorenou diskusiou nám dovolil nahliadnuť do svojej minulosti a odhalil cestu chlapca z popradského gymnázia na post hlavy štátu svojím pútavým príbehom. Hlavnou témou jeho prejavu bolo vzbudiť záujem mladistvých o našu krajinu,  ktorej by sme mali ponúknuť kvalitných študovaných ľudí. Tomu predchádzala aj výzva prezidenta, aby si budúci vysokoškoláci vybrali náročnejšie štúdium na kvalitných univerzitách u nás, ale aj v zahraničí. Jeho najväčšou prosbou však bolo, aby sa žiaci naspäť s radosťou vracali do svojej krajiny.  Počas otvorenej diskusie sme mu položili aj my pár otázok, na ktoré nám ochotne odpovedal.

Spomienky zostanú

     Všetci mu ďakujeme za rozhodnutie prísť medzi nás a motiváciu do budúcnosti. Tento deň sa navždy zapíše nielen do histórie našej školy, ale aj do pamäti každého z nás.

Natália Adamkovičová, IV.C, Lenka Justová, IV.D a Viktória Kubranová, IV.D

 

Prežil/a som deň s prezidentom

Žiakom štvrtého ročníka sme položili jednu anketovú otázku, na ktorú odpovedali rôzne.          Ako teda prežili deň v prítomnosti prezidenta?

A.M.: Môj osobný dojem z pána prezidenta bol viac menej príjemný. Z prejavu adresovaného žiakom, myslím si, rezonovali jeho názory na vzdelanie. Nedá sa nesúhlasiť s tým, aké je vzdelanie dôležité a ako dokáže ovplyvniť náš život. Cesta k vzdelaniu nie je jednoduchá, môže zvádzať k ľahším riešeniam. Práve na toto nás pán prezident upozornil a dal nám tak cennú radu do života.                                                                                                                                    Zasvätil nás do svojej životnej cesty od žiaka Gymnázia v Poprade cez robotníka v Amerike až po post hlavy štátu. Ukázal nám, že aj z obyčajného človeka, ktorý zažil v živote nešťastné situácie a pády, sa môže stať „veľký človek“.                                                                                                        Dal mladým ľuďom motiváciu pracovať na sebe a práve v ťažkých situáciách sa nevzdávať. Každý si z jeho prednášky odniesol niečo pre seba.

V.Š.: Záver sa niesol v duchu diskusie so žiakmi, pán prezident ochotne odpovedal na všetky položené otázky.

N.R.: Zo stretnutia si odnášam výzvu pána prezidenta, aby si žiaci vyberali pre svoje ďalšie štúdium náročné univerzity, pokojne aj v zahraničí, ale jeho prosbou bolo, aby sa vracali späť do svojej krajiny.

N.A.: Pri spomienke na tento deň si vybavujem telocvičňu plnú žiakov, ktorí netrpezlivo čakali na moment, kedy sa vo dverách zjaví hlava nášho štátu. Asi som nebola jediná, ktorej sa rozbúchalo srdce pri búrlivom potlesku počas príchodu pána Andreja Kisku.

N.A.: Možno povedať, že som mu bola najbližšie. Lúčila som sa s ním odovzdávaním kvetov a neformálnym bozkom na líce, čo u mňa potvrdilo presvedčenie o ľudskosti a veľkom človečenstve pána prezidenta.

 

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT: Adriana Jančeková

Čo by si mal vedieť o Adriane Jančekovej

Adriána Jančeková. Bývalá štvrtáčka a absolventka nášho gymnázia (maturovala v školskom roku 2017/2018). V jej zaujímavom životnom príbehu môže nájsť inšpiráciu i poučenie mnoho mladých, ale aj starších. Od pôsobenia v modelingu sa dostala až k jóge. Ako zvládla náročné životné etapy nám porozprávala.

Už ako mladšia si sa venovala modelingu. Ako ťa táto skúsenosť ovplyvnila?                     

Vďaka modelingu som prakticky začala vnímať samú seba. Ako som začala cestovať, boli chvíle samoty a chvíle, keď som na všetko zrazu bola sama. Žiadna pomoc rodičov ani priateľov. Prvá cesta ma položila fyzicky i psychicky a ja som sa neskutočne odpojila od svojho vnútra. Svet modelingu môže dievčatá v mladom veku bez sebavedomia naozaj položiť na dno. Krásne postavy, tvrdá práca a samota – toto všetko dokopy  je veľmi ťažké zvládnuť, keď prídete do toho prakticky ako dieťa. No viem, že všetko sa deje presne tak, ako má. Postupom času vnímam, ako mi tie chvíle, kedy som sa nemala rada, ukázali cestu, na ktorej kráčam teraz. Začala som vnímať vedome svoj život, ľudí a situácie. Modeling ma ovplyvnil hlavne v sebestačnosti  a dodal mi veľa vnútornej sily a slobody. Naučil ma byť zodpovednou a nebojácnou. Keby prakticky nebolo modelingu, vycestovať by som sa odvážila asi omnoho neskôr.

Taktiež si sa začala hlbšie zaujímať o praktizovanie jógy a teraz je aj z teba mladá jogínka. Ako si sa k tomu dostala?

Neviem presne ten zlom, kedy sa to stalo. Prišlo to prirodzene. Pred pár rokmi som ju skúsila, no nejako ma neoslovila. Postupom času, ako som sa začala meniť ja, moje hodnoty a pohľady na život, som pocítila impulz vyskúšať ju znovu. Bol to neskutočný pocit, že som sa v niečom našla. Začala som navštevovať hodiny jógy u nás v meste a popritom som sledovala rôzne články na internete. Pred dvoma rokmi som si nad posteľ vyvesila papier s túžbou stať sa inštruktorkou a dala som si cieľ naozaj vysoko, urobiť si ho v Thajsku. Nemala som dostatok financií ani skúseností, no ako som sa tomu otvorila a povedala si, že ak to je poslaním v mojom živote, stane sa. A vesmír zariadil. „Zázračne“ prišlo všetko potrebné na to, aby sa to splnilo. A veľmi za to ďakujem.

Žijeme vo svete, v ktorom sa deje veľa dobrého, ale taktiež veľa zlého. Myslíš si, že ľuďom začalo chýbať dobro? Máš názory, ktoré môžu veľa ľudí posunúť ďalej v jeho životnej ceste, tak nám skús odporučiť aj jednu myšlienku. 

Ľuďom nechýba dobro a láska. Tie máme vždy v sebe. No ľudia sa odpojili už v detstve od toho, čo je naozaj hodnotné – na základe spoločnosti, vzorcov správania a pravidlami, ktoré sa od nás očakávajú. Prestali sme milovať samých seba takých, akí sme. Vidíme všetko skreslene na základe našich postojov a naše nevyriešené veci a bolesti z minulosti sa nám vracajú do života – a my si ich buď vybíjame na druhých alebo na samých sebe. A to tým, že si neveríme, podceňujeme sa alebo sa snažíme zaplniť to prázdno nejakou hmotnou závislosťou. Všetko má len jednu podstatu. Odpojili sme sa od našej lásky a čistoty, ktorú v sebe nosíme. Neexistuje zlý človek. Všetko to súvisí s tým, že on nevie, ako sa správať inak, je poznačený svojimi traumami a stotožňuje sa s tým, je nevedomý, hľadá pravý koreň problému. A jedna myšlienka? Pozorovať samých seba, svoje správanie a celkovo svoj život. Vedome spoznávať svoje pocity, myšlienky a situácie, ktoré sa nám dejú. Všetko je zrkadlo, treba si len uvedomiť, prečo sa to deje, prečo prišiel ten a ten človek do života, prečo cítim to, čo cítim.

A čo cestovanie? Za tých pár rokov si precestovala naozaj kus sveta. Čo teda najviac miluješ na cestovaní?

Na cestovaní milujem rôznorodosť. Rôznorodosť kultúr, prostredia a tradícií. Každá jedna cesta je pre mňa vykročením do úplne nového sveta s úplne inými charakteristikami. A ja milujem zažívať stále niečo nové!  A taktiež slobodu,  keď vezmem batoh a len tak sa vydám cestou, ktorú vôbec nepoznám.

 Skús nám teda ešte vybrať krajinu, ktorá ťa oslovila najviac.

Uf, je ťažko si vybrať. Každá cesta mi dala veľa. No na základe prostredia mojím favoritom je určite Thajsko. Úžasní ľudia, jedlo a pre mňa nezabudnuteľný zážitok s jógou . Určite sa tam plánujem vrátiť. A ešte aj Tokyo. Neskutočný rozdiel v mentalite ma naozaj fascinoval.

 

 A na záver pár slov k sebapoznaniu:

Ako som spomínala vyššie, prvým krokom je začať si uvedomovať svoj život. Či je naozaj čo robíme to, čo chceme. Čo mi priniesla daná situácia a prečo sa dejú veci tak, ako ich práve vnímam. No základom je netlačiť na seba a na druhých. Všetko by malo prísť postupne. Každý sme na inom schode vo svojom živote. Neposudzovať a neporovnávať. Každý máme svoju vlastnú cestu a svoje vnútro.

Aďka odporúča:

Knižku Odpútaná duša – je tam krásny náhľad do nášho myslenia. Obľúbených knižiek mám veľa, no na začiatok je podľa mňa táto naozaj super. Ale aj tak je ľahké čítať a potom ťažšie to naozaj presadiť v živote. Ale verím, že každý si vezme kúsok z toho, čo potrebuje.

My odporúčame:

Instagram

@zapiskyjednejduse

nájdete tu obrovské množstvo Aďkiných inšpirujúcich článkov s hlbokými myšlienkami.

Za rozhovor ďakuje Natália Adamkovičová, IV. C                                                       

 

 

 

U českých priateľov v Otrokoviciach

Priateľstvá na diaľku majú svoje čaro a je dobré, keď sa neustále udržiavajú a upevňujú. Aj naša škola jedno také priateľstvo má. A to s družobnou školou v Otrokoviciach. Preto sa dňa 11.10.2018 posádka 20 žiakov našej školy spolu so 6 učiteľmi (Mgr. Ľubica Candráková, PaedDr. Janka Geršiová, Mgr. Miroslava Pavlíková , Mgr. Igor Rybanský, Mgr. Vladimír Peterka, Mgr. Marián Pavlík) vydala na športové stretnutie k našim českým priateľom do Otrokovíc. Práve s týmto gymnáziom udržuje naša škola už štyridsaťročné spriatelené stretávanie sa pri športových i kultúrnych príležitostiach.

Športový program

    Po príchode do cieľa a privítaní sme sa presunuli do telocvične, kde prebehlo zahájenie celého podujatia. Následne sme sa rozdelili do jednotlivých rodín žiakov, u ktorých sme mali bývať. Pred samotným súťažením sme sa ešte posilnili chutným obedom v školskej jedálni. No a teraz sa mohlo prejsť k hlavnému bodu programu. V tento deň sme si zmerali sily v atletike a chalani vo futbale. Prvá disciplína bola beh na 100 m. Tu naši borci zinkasovali prvý bod. Dievčatám prvenstvo o chlp ušlo. Nasledoval skok do diaľky a vrh guľou. V skoku nás síce súperi porazili, ale guľa bola naša. Ako posledná disciplína v rámci atletiky bol beh družby. A aj tu sa ukázalo, že naše sily sú vyrovnané, pretože obidva tímy si pripísali bod. Atletiku sme uzavreli krásnou remízou. Po chvíľke oddychu sme sa presunuli na neďaleké futbalové ihrisko, kde čakala chlapcov „malá kopaná“. Po dlhom boji sa z víťazstva tešilo domáce družstvo.

Malé prekvapenie

     Naše československé priateľstvo sme na záver tohto dňa plánovali utužiť príjemným posedením v neďalekom centre bowlingu. Čakalo nás tam milé prekvapenie v podobe „utajeného súboja“ v bowlingu medzi učiteľmi oboch gymnázií.

Víťazi z Otrokovíc

     Nasledujúce športové ráno sa začalo súbojom vo florbale a volejbale. Zatiaľ čo vo florbale mali navrch domáci, volejbalová koruna patrila jednoznačne nám. Celkovými víťazmi sa o bod stali žiaci Gymnázia z Otrokovíc, k čomu im srdečne gratulujeme. Bola to mimoriadne vydarená akcia, ktorá sa niesla v duchu fair play a úprimných priateľských vzťahov. Ďakujeme otrokovickému gymnáziu za skvelú organizáciu a o rok ich radi privítame zase u nás.

 Ema Králiková, II.C

 

Mladí záchranári v Žiline

Župná kalokagatia je celoslovenská športovo-vedomostná súťaž pre žiakov stredných škôl  vyhlásená Žilinským samosprávnym krajom. V roku 2018 sa konal už 12. ročník Župnej kalokagatie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

Cesta k víťazstvu

    Regionálne kolá súťaže sa uskutočnili v mesiaci jún. Naši žiaci boli víťazmi kola v Nových Zámkoch. Krajské kolo bolo organizované Nitrianskym samosprávnym krajom v spolupráci s našou školou 26.9.2018 v areáli rekreačného strediska Duchonka pri Topoľčanoch. Družstvo našich žiakov bolo opäť a postúpilo až na celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou v Žiline.

Celoslovenská kalokagatia

     Žilina nás v dňoch 4. – 5. 10. 2018 privítala príjemným jesenným počasím, zrekonštruovanými priestormi internátu Spojenej školy na Rosinskej ceste a výbornou večerou v spoločnej jedálni. V ten deň sme išli spať skôr, aby sme načerpali dostatok energie do súťažného rána.                           Po skorom rannom budíčku nás čakala skúšobná streľba zo vzduchovky, ktorá dopadla nad naše očakávania. Pred začatím súťaže sme mali výdatné raňajky, ktoré nás dostatočne posilnili pred naším výkonom. Na školskom ihrisku, kde sa zhromaždili všetky družstvá, bolo otvorenie súťaže. Štartovali sme ako druhí z jedenástich družstiev, víťazov krajských kôl zo Slovenska a 3 družstiev z českých škôl zo Zlínskeho, Moravskoslezkého a Usteckého kraja. Po dôkladnej rozcvičke sme vyštartovali na trasu plnú prekážok.                                                                                       Prvá disciplína bola streľba, kde sa nám veľmi darilo. Odhodlaní vyhrať a zdolávať ďalšie prekážky sme dobehli na prehup lanom. Trať bola dlhá a čakal nás na nej ešte vedomostný test, hod granátom, prvá pomoc, topografia, bezpečnosť zdravia a ochrana pri práci. Vyčerpaní, ale spokojní s výkonom sme dobehli do cieľa.                                                                                                        Po absolvovaní všetkých disciplín mali všetci spoločný obed, po ktorom nasledovalo vyhodnotenie. Na naše prekvapenie sme sa umiestnili na treťom mieste,  ktoré nás veľmi potešilo. Dostali sme rôzne ocenenia ako tričká, badminton, fitloptu, píšťalku, športové fľaše, medaily a taktiež aj pohár pre školu. Žilinská župa ocenila aj jedného zo svojich žiakov za mimoriadny čin ľudskosti – záchrana ľudského života. Tento deň v nás zanechal pocit obdivu, spokojnosti a odniesli sme si veľa pekných zážitkov.

PaedDr. Janka Geršiová, Karolína Gubišová, IV.A, Simona Vlčková, VI.OG

 

 

Dvojdňový úspech na PSFU

Naši žiaci sú každoročne súčasťou literárnych súťaží, do ktorých posielajú svoje práce. Jednou z nich je aj celoslovenská súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Jej 29. ročník sme mali možnosť vidieť na vlastné oči.

Cesta na vyhodnotenie

     Konečne som si po dlhých rokoch na podnet mojej pani učiteľky slovenčiny otvoril mail. Priznám sa, mailovú poštu v poslednej dobe dosť zanedbávam. Oplatilo sa. Komu z vás by sa nechcelo len tak na dva dni vypadnúť zo školy a ísť sa poobzerať do hlavného mesta našej malej krajiny? K tomu zadarmo! Konkrétne do Miestnej knižnice Petržalka, ktorá organizovala literárnu súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka a v maile bola pozvánka na jej vyhodnotenie pre mňa ako jedného z ocenených.
Takže vo štvrtok  som nevstával do školy ako vy všetci, ale až na obed, kedy mňa, moju spolužiačku Moniku Kobelárovú a pani učiteľku Mgr. Zuzanu Martiškovú spoje s mimoriadne komplikovanými prestupmi v kombinácii vlak-autobus dopravili nie práve priamo na miesto činu, ale na hlavnú stanicu do Bratislavy. Tam sme sa spojili so staroľubovnianskou sedemčlennou výpravou, ktorá smerovala tam kde my. Boli to mladé autorky básní, ktoré naša pani učiteľka už dlho pozná.                                                                                                                                  Prišli sme prekvapivo prví. Boli predstavení vzácni hostia, všetkým známy básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek spolu so svojou dcérou, speváčkou Katkou Feldekovou. Spestrila hovorené slovo šansónovým spevom. Túto dvojicu na poslednú chvíľu doplnil člen poroty Erik Ondrejička. Po vtipnom glosátorskom vstupe nasledovala beseda v trochu serióznejšom, ale komornom tóne. Úvodný prvý deň sme mali za sebou a už len občerstvenie, ubytovanie a skvelé postele v trojhviezdičkovom hoteli Dominika.                                                               Druhý deň začal skvelo. Raňajky na spôsob švédskych stolov mali v ponuke takmer všetko. Bratislavská MHD nás spoľahlivo, aj keď trochu zmätene doviezla do Cik Cak Centra na samotné slávnostné vyhodnotenie súťaže. K Erikovi Ondrejičkovi, ktorý hodnotil poéziu starších sa pripojili ostatní dvaja členovia poroty, pre prvú a druhú kategóriu poézie i prózy (základné školy) Marta Hlušíková a pre tretiu a štvrtú kategóriu prózy (stredné školy a dospelí) Dado Nagy, známy hlas z RTVS. Preberanie ocenení súťažiacim spríjemnilo vystúpenie operné vystúpenie, ktoré všetkým vyrazilo dych.                                                                                                                                Okrem pekných zážitkov sme si odniesli štyri druhé miesta: v tretej kategórii próza Lukáš Varga a Monika Kobelárová z II.D a v štvrtej kategórii dvojnásobne úspešná pani učiteľka Mgr. Zuzana Martišková so svojou poéziou i prózou. Už sa tešíme na budúci rok a dúfame, že ako škola budeme aspoň tak úspešní ako v tomto ročníku.

Lukáš Varga, II.D

 

 

Textová, projektová i plagátová prezentácia našej školy

Ku každoročným tradične organizovaným podujatiam mesta Topoľčany patrí stretnutie stredných škôl na pôde Domu kultúry s názvom Burza škôl, ktorá ponúka žiakom deviatych ročníkov základných škôl možnosť spoznať stredné školy, ktoré sa rozhodnú vybrať si pre svoje ďalšie štúdium.

Účasť na Burze SŠ

           Dňa 4.12.2018 sa aj  naša škola zúčastnila v Dome kultúry v Topoľčanoch tohto podujatia, ktoré  pedagogicky pripravili a žiakov sprevádzali Ing. Katarína Shánělová, Mgr. Miriam Marková. Projektovo a materiálovo zabezpečila prezentáciu našej školy  Mgr. Alžbeta Rybnikárová.

Ponuka z našej strany

     Boli pripravené plagáty, ktoré navrhli žiaci IV.C Rastislav Macko a Peter Mervart, ktorí pracujú v redakčnej rade školského časopisu Gymplák. Zmenšené kópie vzadu s kalendárom na rok 2019 mali k dispozícii žiaci základných škôl, ktorí sa na Burzu prišli pozrieť. Mali možnosť nahliadnuť do kroniky školy, prezrieť si niektoré z čísel školského časopisu a uvidieť  prezentáciu našej školy na plátne s dataprojektorom, ktorú prezentoval Marek Stolár zo IV.C. Tú dopĺňali krátke videá z priestorov našej školy, z učební a ponúkaných študijných predmetov, ktoré pripravili žiaci III.C Lucia Matúšová, Júlia Grmanová a žiačky IV.D Lenka Justová, Viktória Kubranová pod vedením Mgr. Alžbety Rybnikárovej. Tieto žiačky poskytovali informácie aj na Burze škôl záujemcom o štúdium na našej škole.                                                                                           Veľký záujem zo strany žiakov základných škôl bol o testy na prijímacie pohovory zo SJL, MAT, CUJ, ktoré si vyskúšalo vyriešiť hneď niekoľko žiackych skupín.

Prezentáciu nášho gymnázia hodnotíme ako veľmi úspešnú z ohlasu žiakov i z množstva rozdaných letáčikov.

Mgr. Miriam Marková

Tradičné otvorenie brán našej školy

Tak ako aj po minulé školské roky aj tento rok sme 13. decembra 2018 privítali na pôde našej školy potencionálnych  záujemcov o štúdium  v počte 176 žiakov: 6 ZŠ z mesta – 95 žiakov, 16 ZŠ z priľahlých obcí – 81 žiakov. Žiaci prichádzali individuálne, bez učiteľa ( iba zo ZŠ Tribečská a ZŠ sv. don Bosca prišli výchovní poradcovia), 5 žiakov prišlo v sprievode rodičov.

Ponuka žiakom ZŠ

      Na škole bolo pripravených 15 pracovísk ( odborné učebne, laboratóriá, prezentácie, výstavky, ukážky prác žiakov, ukážky testov na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, z cudzích jazykov, kalendáriky s logom gymnázia, tvorba školského časopisu, športový areál, práca CHIPS …)

Malá exkurzia priestormi školy

     Vybraní žiaci školy sprevádzali žiakov na nimi vybrané pracoviská a spolu so zástupkyňou Ing. Katarínou Shánělovou odpovedali žiakom na otázky súvisiace s prijímacími skúškami, so systémom štúdia a všetkými ostatnými aktivitami, ktoré sa na škole realizujú.

Predpokladáme, že DOD žiakov ZŠ oslovil a že väčšina z nich sa rozhodne pre štúdium na našej škole. Už teraz sa na týchto žiakov tešíme!

Ing. Katarína Shánělová

 

 

Školské Vianoce

Školské Vianoce

     Už sú tu zase…Vianoce. Neuveriteľnou rýchlosťou prešiel jeden decembrový rok do druhého. A opäť sme v škole s tradičnými podujatiami, ktoré nám pripomínajú tieto sviatočné dni. Mikuláš, športové turnaje žiakov, súťaž tried o najkrajší vianočný stromček, vianočné posedenie pedagógov a tradičná cesta do vianočnej Viedne. A tento rok bonus v podobe Stromčeka vianočných prianí, kde na farebné papieriky mohli žiaci napísať svoje želania a vyzdobiť tak stromček na medziposchodí.

Mikulášska nádielka

     Ku každoročným tradičným podujatiam v deň Mikuláša patrí prekvapenie organizované Žiackou školskou radou, kedy sa jej predseda prezlečie do kostýmu Mikuláša a ostatní členovia mu asistujú v úlohe anjelov i čertov, zoberú si košík plný sladkých dobrôt a vydajú sa do tried medzi žiakov zistiť, ktorí poslúchali a ktorí nie. Tento školský rok to boli predseda ŽŠR Filip Zelenák zo IV.B a členovia Lucia Rzepecká a Samuel Fábry zo VII.OG, Nela Šmatláková z II.A a Tomáš Krištof z II.D.
Ani naše gymnázium nezostalo Mikulášom nepovšimnuté. Sladkú nádielku dostali žiaci 1.- 6. ročníka osemročného gymnázia a 1. a 2. ročník štvorročného štúdia. Špeciálne odmeny dostali žiaci, ktorí sa nehanbili a Mikulášovi zaspievali alebo povedali báseň.
Pomocníci zo žiackej školskej rady sa preobliekli za anjelov a čertov, aby tak dotvorili atmosféru tohto sviatku. Žiaci vítali Mikuláša s úsmevmi na tvárach a pozoruhodne vyzdobenými triedami. Aby nezúfali ani ostatní, starší  žiaci si mohli cez veľkú prestávku na prvom poschodí vypočuť vianočné pesničky a tiež dostať nejakú sladkosť.

Nela Šmatláková, II.A

 

Športovanie s vianočnou príchuťou

Vianočný turnaj patrí medzi tradície našej školy . Aj v tomto roku si žiaci jednotlivých ročníkov a tried zmerali sily v mix-volejbale, stolnom tenise a žiaci I.-IV.OG v prehadzovanej dievčat a stolnom tenise chlapcov. Víťazi boli odmenení  diplomom a sladkosťami. Ceny pre turnaj zakúpilo ZR pri Gymnáziu v Topoľčanoch. O vydarený priebeh turnaja a dobrú atmosféru sa starali členovia PK TSV – Mgr. Igor Rybanský, Mgr. Katarína Bakičová,  Mgr. Marián Pavlík, Mgr. Vladimír Peterka a PaedDr. Peter Mada.

Mgr. Katarína Bakičová

 

Priebeh turnaja

    Celkovo sa zúčastnilo turnajov dvadsaťštyri tried. V pondelok 10.12. 2018 boli druháci, v utorok 11. 12. 2018  prváci,  v stredu 12.12.2018 tretiaci, vo štvrtok 13.12.2018 štvrtáci a piatok 14. 12. 2018 patril žiakom osemročného štúdia. Súťažilo sa v dvoch disciplínach – v mix volejbale a v stolnom tenise.
Princípom bolo, aby každý hral s každým. Z výsledkov sa určil víťaz. Finálový zápas bol rovnako napínavý aj pre hráčov, aj pre divákov. Každá trieda mala svoj fanclub, ktorý ju povzbudzoval. V pozadí hrali vianočné koledy.
Vianočný turnaj bola veľká zábava. Boj o prvé priečky bol napínavý. Atmosféra v telocvični bola úžasná a všetky ročníky žili športom.

Redakcia

Výsledky turnajov

10.12.2018 – 2. ročník a VI. OG:

Umiestnenie Mix-volejbal Stolný tenis
1.miesto II.C II.D
2.miesto II.D II.B
3.miesto II.B II.C
4.miesto VI.OG VI.OG
5.miesto II.A II.A

11.12. 2018 – 1. ročník a V.OG:

Umiestnenie Mix-volejbal Stolný tenis
1.miesto I.B I.A
2.miesto I.C I.B
3.miesto I.D I.D
4.miesto I.A I.C
5.miesto V.OG V.OG

 

12.12.2018 – 3.ročník a VII.OG:

Umiestnenie Mix-volejbal Stolný tenis
1.miesto VII.OG III.D
2.miesto III.A III.A
3.miesto III.C III.C
4.miesto III.B III.B
5.miesto III.D VII.OG

 

13.12.2018 – 4. ročník a VIII.OG:

Umiestnenie Mix-volejbal Stolný tenis
1.miesto IV.A IV.D
2.miesto IV.C VIII.OG
3.miesto IV.B IV.A
4.miesto IV.D IV.C
5.miesto VIII.OG IV.B

VIANOČNÝ TURNAJ v prehadzovanej a stolnom tenise

14.12.2018 : I. – IV.OG

Umiestnenie Prehadzovaná Stolný tenis
1.miesto IV.OG II.OG
2.miesto III.OG III.OG
3.miesto II.OG IV.OG
4.miesto I.OG I.OG